Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvoston ohje rekisteröidyn tarkastusoikeudesta julkiseen kuulemiseen

Julkaisuajankohta 31.1.2022 9.52
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto on julkaissut ohjeluonnoksen rekisteröidyn oikeudesta saada tutustua tietoihinsa. Tammikuun täysistunnossaan tietosuojaneuvosto antoi lisäksi vastauksen kirjeisiin, joissa vaadittiin evästesuostumuksen johdonmukaista tulkintaa.

Rekisteröidyn oikeutta saada tutustua tietoihinsa eli niin kutsuttua tarkastusoikeutta koskevassa ohjeessa selvennetään, miten tarkastusoikeus on pantava täytäntöön eri tilanteissa. Ohjeessa käsitellään muun muassa tarkastusoikeuden laajuutta, rekisteröidylle annettavia tietoja, pyynnön muotoa, tietojen antamista koskevaa menettelyä sekä ilmeisen perusteettomien ja liiallisten pyyntöjen käsitettä.

Tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek toteaa, kuinka tarkastusoikeuden ansiosta rekisteröidyillä on mahdollisuus saada tietoa siitä, miten ja miksi heidän henkilötietojaan käsitellään. Ohjeessa annetaan esimerkkejä, jotka tukevat rekisterinpitäjiä tarkastusoikeutta koskeviin pyyntöihin vastaamisessa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Aihetta käsittelevä sidosryhmätapahtuma järjestettiin marraskuussa 2019, ja sidosryhmien näkemykset otettiin huomioon ohjeen laatimisessa.

Ohjeluonnosta voi kommentoida tietosuojaneuvoston verkkosivuilla 11. maaliskuuta saakka.

Rekisteröidyn tarkastusoikeutta koskeva ohje (englanniksi): Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access

Vastaus evästesuostumusta koskeviin kirjeisiin

Evästesuostumuksen tulkintaa koskevassa vastauksessaan ranskalaisten järjestöjen kirjeeseen tietosuojaneuvosto toistaa olevansa sitoutunut varmistamaan tietosuojasäännösten yhdenmukaisen soveltamisen EU:ssa. Tätä varten tietosuojaneuvosto on syyskuussa perustanut työryhmän koordinoimaan vastauksia evästebannereita koskeviin valituksiin. Lisäksi tietosuojaneuvosto on päivittänyt suostumusta koskevat ohjeet yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi.

Euroopan tietosuojaneuvoston vastaus (pdf, englanniksi)

Lue lisää evästebannereita koskevasta työryhmästä tietosuojaneuvoston verkkosivuilla (englanniksi)

Tietosuoja-asetuksen mukaista suostumusta koskevat ohjeet (pdf, englanniksi)

Lisätietoja:

​​​​​​​Tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla (englanniksi): EDPB adopts Guidelines on Right of Access and letter on cookie consent

Sivun alkuun