Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsens anvisning om den registrerades rätt till insyn till offentligt samråd

Utgivningsdatum 31.1.2022 9.52 | Publicerad på svenska 9.2.2022 kl. 14.54
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat ett utkast till anvisning om den registrerades rätt att ta del av uppgifter som gäller honom eller henne. I sitt plenum i januari gav dataskyddsstyrelsen dessutom sitt svar på brev som krävde en konsekvent tolkning av samtycke till kakor.

Anvisningen som gäller den registrerades rätt att få ta del av uppgifter som gäller honom eller henne, dvs. den så kallade rätten till insyn, tydliggör hur rätten till insyn ska tillgodoses i olika situationer. Anvisningen behandlar bland annat omfattningen på rätten till insyn, vilka uppgifter som ska ges till den registrerade, formen på begäran, förfarandet gällande utlämning av uppgifter samt begreppet uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden.

Dataskyddsstyrelsens ordförande Andrea Jelinek konstaterar hur de registrerade tack vare rätten till insyn har möjlighet att få information om varför och hur deras personuppgifter behandlas. I anvisningen ges exempel som stödjer personuppgiftsansvariga i att besvara begäranden som gäller rätten till insyn i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

Ett intressentgruppsevenemang om ämnet anordnades i november 2019, och intressentgruppernas synpunkter beaktades när anvisningen gjordes upp.

Utkastet till anvisning kan kommenteras på dataskyddsstyrelsens webbplats fram till den 11 mars.

Dataskyddsstyrelsens anvisning (på engelska): ​​​​​​​Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access

Svar på brev om samtycke till kakor

I sitt svar på ett brev från franska organisationer gällande tolkningen av samtycke till kakor upprepar dataskyddsstyrelsen att man är engagerad i att säkerställa en enhetlig tillämpning av dataskyddsbestämmelserna inom EU. Dataskyddsstyrelsen har för detta ändamål inrättat en arbetsgrupp för att samordna svar på klagomål som gäller kakbanners. Dessutom har dataskyddsstyrelsen uppdaterat anvisningarna som gäller samtycke för att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt.

Europeiska dataskyddsstyrelsens svar (PDF, på engelska)

Läs mer om arbetsgruppen för användning av kakbanners på dataskyddsstyrelsens webbplats (på engelska)

Anvisningar om samtycke som stämmer överens med dataskyddsförordningen (PDF, på engelska)

Mer information:

​​​​​​​Dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats (på engelska): EDPB adopts Guidelines on Right of Access and letter on cookie consent

Tillbaka till toppen