Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet seuraamusmaksun laskennasta ja kasvojentunnistusteknologioiden käytöstä lainvalvonnassa julkisessa kuulemisessa

Julkaisuajankohta 24.5.2022 12.02
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto on laatinut kaksi uutta ohjetta, jotka ovat avoinna sidosryhmien kommenteille 27. kesäkuuta saakka. Ohjeet koskevat tietosuoja-asetuksen mukaisten hallinnollisten seuraamusmaksujen laskemista sekä kasvojentunnistusteknologian käyttöä lainvalvonnan alalla.

Ohjeen tavoitteena yhdenmukaistaa seuraamusmaksukäytäntöjä

Seuraamusmaksujen laskemista koskeva ohje yhdenmukaistaa tietosuojaviranomaisten menettelyä seuraamusmaksun määrittelyssä. Ohje sisältää muun muassa rikkomusten luokitteluun arviointiperusteet, joissa huomioidaan rikkomuksen luonne ja vakavuus sekä yrityksen liikevaihto.

”Tästä lähtien ETA-alueen tietosuojaviranomaiset noudattavat samaa menetelmää seuraamusmaksujen laskennassa. Tämä lisää tietosuojaviranomaisten seuraamusmaksukäytäntöjen yhdenmukaisuutta ja avoimuutta”, tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek toteaa.
Ohje esittelee viisivaiheisen menetelmän seuraamusmaksun arvioimiseen ja laskemiseen.

Tietosuojaviranomaisten on ensin selvitettävä, tulisiko tapauksessa määrätä yksi seuraamusmaksu, vai onko kyse useammasta erillisestä rikkomuksesta. Seuraamusmaksun määrän laskeminen aloitetaan rikkomuksen vakavuuden arvioinnin ja yrityksen liikevaihdon perusteella määräytyvän lähtötason perusteella.

Lisäksi tietosuojaviranomaisten on otettava huomioon raskauttavat tai lieventävät tekijät, jotka voivat korottaa tai alentaa sakon määrää. Tietosuojaviranomaisten on myös varmistettava, että sakkojen lakisääteistä enimmäismäärää ei ylitetä. Lopuksi arvioidaan, täyttääkö laskettu seuraamusmaksu tehokkuuden, varoittavuuden ja oikeasuhteisuuden vaatimukset.

Seuraamusmaksujen laskentaa koskeva ohje on tärkeä lisä kehykseen, jota tietosuojaneuvosto kehittää tietosuojaviranomaisten välisen yhteistyön tehostamiseksi rajatylittävissä tapauksissa.

Ohje on julkisessa kuulemisessa tietosuojaneuvoston verkkosivuilla 27. kesäkuuta saakka: Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR

Kasvojentunnistusteknologian käytön lainvalvonnassa on oltava välttämätöntä ja oikeasuhteista

Tietosuojaneuvoston toinen uusi ohje tukee EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäätäjiä ja lainvalvontaviranomaisia kasvontunnistusjärjestelmien käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

”Nykyaikainen teknologia tarjoaa lainvalvontaviranomaisille etuja, kuten mahdollisuuden tunnistaa nopeasti vakavista rikoksista epäiltyjä, mutta sen on täytettävä tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta koskevat vaatimukset. Kasvontunnistusteknologia liittyy olennaisesti henkilötietojen, myös biometristen tietojen, käsittelyyn ja aiheuttaa vakavia riskejä yksilön oikeuksille ja vapauksille,” Andrea Jelinek sanoo.

Tietosuojaneuvosto korostaa, että kasvojentunnistusvälineitä tulisi käyttää ainoastaan rikosasioiden tietosuojadirektiivin mukaisesti.

Tietosuojaneuvosto kehottaa ohjeessa kieltämään kasvojentunnistusteknologian käytön tietyissä tilanteissa. Tietosuojaneuvosto katsoo, että kasvojentunnistusteknologian käyttö tulee kieltää esimerkiksi henkilöiden biometriseen etätunnistukseen julkisissa tiloissa. Myös sellaiset tekoälyjärjestelmät tulisi kieltää, joissa biometrisia tunnisteita käytetään henkilöiden luokittelemiseksi ryhmiin esimerkiksi etnisen alkuperän, sukupuolen tai poliittisen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

Kasvojentunnistusteknologiaa ei tulisi käyttää lainvalvontaympäristössä myöskään henkilötietojen käsittelyyn, joka perustuu henkilötietoja laajamittaisesti ja summittaisesti esimerkiksi verkossa saatavilla olevia valokuvia kokoavaan tietokantaan.

Ohjetta voi kommentoida tietosuojaneuvoston verkkosivuilla 27. kesäkuuta saakka: Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement

Lisätietoja:

​​​​​​​Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: EDPB adopts Guidelines on calculation of fines & Guidelines on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement (16.5.2022)

Sivun alkuun