Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunto hyväksyi ohjeet henkilötietojen käsittelystä tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä

Julkaisuajankohta 12.4.2019 8.43
Tiedote

9. ja 10. huhtikuuta Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan tietosuojaneuvosto kokoontuivat 9. täysistuntoonsa.

Täysistunnossa neuvosto hyväksyi ohjeet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan* soveltamisalasta ja sen soveltamisesta online-palvelujen yhteydessä. Tietosuojaneuvosto esittää ohjeistuksessa yleisiä huomioita tietosuojaperiaatteista sekä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteensovittamisesta muiden laillisten perusteiden kanssa. Lisäksi ohjeistus käsittelee 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovellettavuutta tilanteissa, joissa useita erillisiä palveluja yhdistetään ja sopimus puretaan.

Hyväksytty ohjeistus lähtee seuraavaksi julkiseen kuulemiseen.

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Ohje tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisesta online-palvelujen yhteydessä (pdf, julkiselle kuulemiskierrokselle lähetettävä versio)

Ohje sertifioinnista (pdf)


*6 artiklan 1 kohdan b alakohta
”1. Käsittely on lainmukaista vain jos ja siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
...
(b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;”

Sivun alkuun