Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunto hyväksyi ohjeet henkilötietojen käsittelystä tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä

12.4.2019 8.43
Tiedote

9. ja 10. huhtikuuta Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan tietosuojaneuvosto kokoontuivat 9. täysistuntoonsa.

Täysistunnossa neuvosto hyväksyi ohjeet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan* soveltamisalasta ja sen soveltamisesta online-palvelujen yhteydessä. Tietosuojaneuvosto esittää ohjeistuksessa yleisiä huomioita tietosuojaperiaatteista sekä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteensovittamisesta muiden laillisten perusteiden kanssa. Lisäksi ohjeistus käsittelee 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovellettavuutta tilanteissa, joissa useita erillisiä palveluja yhdistetään ja sopimus puretaan.

Hyväksytty ohjeistus lähtee seuraavaksi julkiseen kuulemiseen.

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Ohje tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisesta online-palvelujen yhteydessä (pdf, julkiselle kuulemiskierrokselle lähetettävä versio)

Ohje sertifioinnista (pdf)


*6 artiklan 1 kohdan b alakohta
”1. Käsittely on lainmukaista vain jos ja siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
...
(b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;”