Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen – nionde plenarsessionen: Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom ramen för informationssamhällets tjänster

Utgivningsdatum 12.4.2019 8.43 | Publicerad på svenska 23.4.2019 kl. 15.02
Pressmeddelande

Den 9 och 10 april samlades EES-ländernas dataskyddsmyndigheter och den Europeiska datatillsynsmannen, i Europeiska dataskyddsstyrelsen som sammanträdde under sin nionde plenarsession.

Under plenarsammanträdet antog Europeiska dataskyddsstyrelsen riktlinjer för tillämpningsområdet för och tillämpningen av artikel 6.1 b* i GDPR i samband med informationssamhällets tjänster. I sina riktlinjer gör styrelsen allmänna iakttagelser om principer för uppgiftsskydd och om samspelet mellan artikel 6.1 b och andra rättsliga grunder. Dessutom innehåller riktlinjerna vägledning om tillämpligheten av artikel 6.1 b vid kombinering av separata tjänster och uppsägning av avtal.

Riktlinjer kommer att vara föremål för öppen konsultation.

Mer information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Riktlinjer för tillämpningsområdet för och tillämpningen av artikel 6.1 b* i GDPR i samband med informationssamhällets tjänster(pdf, version för öppen konsultation, på engelska)

Riktlinjer för certifiering (pdf, på engelska)


*artikel 6.1 b
”1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:
...
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.”

Tillbaka till toppen