Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvoston toimintakertomus 2023: ihmisten digitaalisia oikeuksia turvaamassa

Julkaisuajankohta 30.4.2024 9.08
Tiedote

Euroopan tietosuojaneuvosto on julkaissut vuoden 2023 toimintakertomuksensa. Kertomuksessa annetaan katsaus neuvoston työhön ja keskeisimpiin saavutuksiin viime vuodelta. Lisäksi kertomuksessa esitellään EU-maiden tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä ja kansallisia päätöksiä.

”Vuosi 2023 oli Euroopan tietosuojaneuvostossa jälleen täynnä muutoksia ja merkittäviä saavutuksia. Vuoden aikana täydennettiin kattavaa ohjevalikoimaa, luotiin tietosuojaviranomaisille uusia yhteistyön muotoja ja tehtiin merkittäviä päätöksiä, jotka auttavat muovaamaan digitaalisia palveluja ja vaikuttavat myös laajempaan digitaaliseen toimintaympäristöön”, Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Anu Talus kertoo. Suomen tietosuojavaltuutettu Talus valittiin tietosuojaneuvoston puheenjohtajaksi toukokuussa 2023.

Tietosuojaneuvosto antoi vuonna 2023 yhteensä kolme sitovaa päätöstä, jotka koskivat suuria sosiaalisen median yhtiöitä. Päätöksissä käsiteltiin muun muassa lasten henkilötietojen käsittelyä, kansainvälisiä tiedonsiirtoja sekä käyttäytymiseen perustuvaa kohdennettua mainontaa. Sitovien päätösten tekemiseen osallistuvat kaikki ETA-maiden tietosuojaviranomaiset sekä Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojaneuvoston kesäkuussa julkaistu tietosuojaopas pienyrityksille oli neuvoston ensimmäinen laajalle yleisölle suunnattu hanke. Oppaan suomenkielinen versio julkaistaan vuoden 2024 aikana.

”Teimme paljon töitä sen eteen, että tietoisuus EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta lisääntyy entisestään sekä Euroopassa että kansainvälisesti. Tavoitteena on, että ihmiset tuntevat oikeutensa ja käyttävät niitä, ja että kaiken kokoisilla yrityksillä on ymmärrys lakisääteisten velvollisuuksiensa noudattamisesta”, Talus toteaa.

Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiset tekivät tiivistä yhteistyötä maiden rajat ylittävissä asioissa. Vuonna 2023 annettiin yhteensä 422 päätöstä tietosuojaviranomaisten yhteistyössä. ETA-maiden tietosuojaviranomaisten vuoden aikana määräämien seuraamusmaksujen summa oli yhteensä 1,97 miljardia euroa.

Tietosuojaneuvoston toimintakertomus 2023 (neuvoston verkkosivuilla englanniksi)

Kertomuksen tiivistelmä tulee myöhemmin saataville myös suomeksi.

Lisätietoja:

​​​​​​​Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: EDPB Annual Report 2023: Safeguarding individuals’ digital rights (22.4.2024)

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Myös ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat tietosuojaneuvoston jäseniä. Euroopan komissiolla on läsnäolo- ja puheoikeus EDPB:n kokouksissa. Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta.

Sivun alkuun