Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsens årsrapport 2023: skydd för de digitala rättigheterna

Utgivningsdatum 30.4.2024 9.08 | Publicerad på svenska 14.5.2024 kl. 13.30
Pressmeddelande

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat sin årsrapport för 2023. Rapporten ger en överblick över dataskyddsstyrelsens arbete och viktigaste resultat under året. Rapporten presenterar också samarbetet mellan dataskyddsmyndigheterna i de olika EU-länderna och nationella beslut.

”För Europeiska dataskyddsstyrelsen var år 2023 åter ett år fullt av förändringar och betydande resultat. Under året kompletterades dataskyddsstyrelsens omfattande urval av anvisningar, skapades nya samarbetsformer för dataskyddsmyndigheterna och fattades viktiga beslut som hjälper till att forma digitala tjänster och påverkar även den bredare digitala verksamhetsmiljön”, berättar Europeiska dataskyddsstyrelsens ordförande Anu Talus. Finlands dataombudsman Talus valdes till dataombudsmannens ordförande i maj 2023.

Under 2023 antog dataskyddsstyrelsen tre bindande beslut som berörde storföretag inom sociala medier. Besluten handlade bland annat om behandling av personuppgifter av barn, internationella dataöverföringar, beteendebaserad riktad marknadsföring samt inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Två av besluten antogs i dataskyddsstyrelsens tvistlösningsförfarande och det tredje i så kallat skyndsamt förfarande. De bindande besluten fattas av dataskyddsmyndigheterna i alla EES-länder och Europeiska datatillsynsmannen.

Dataskyddsstyrelsen publicerade en GDPR-guide för små och medelstora företag i juni. Guiden var dataskyddsstyrelsens första projekt som riktas till den stora allmänheten. Guiden kommer att publiceras på finska under år 2024.

”Vi arbetade hårt för att ytterligare öka medvetenheten om EU:s allmänna dataskyddsförordning både i Europa och internationellt. Vårt mål är att människorna ska känna till sina rättigheter och använder dem samt att företag av olika storlekar förstår att de ska uppfylla sina lagstadgade skyldigheter”, konstaterar Talus.

Dataskyddsmyndigheterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) hade tätt samarbete under året i gränsöverskridande ärenden. Under 2023 antogs sammanlagt 422 beslut i samarbete av dataskyddsmyndigheterna. Beloppet av påföljdsavgifter som påfördes av de europeiska dataskyddsmyndigheterna under året var sammanlagt 1,97 miljarder euro.

Dataskyddsstyrelsens årsrapport 2023 (på dataskyddsstyrelsens webbplats, på engelska)​​​​​​​

Ytterligare information:

​​​​​​​Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats (på engelska): EDPB Annual Report 2023: Safeguarding individuals’ digital rights (22.4.2024)

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som utgörs av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter och representanter för Europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Dataskyddsstyrelsen ansvarar för en enhetlig tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning samt dataskyddsdirektivet för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.

Tillbaka till toppen