Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus piti voimassa tietosuojavaltuutetun pysäköinninvalvontayhtiötä koskevat päätökset

Julkaisuajankohta 14.7.2022 14.27
Uutinen

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt pysäköinninvalvontayhtiö ParkkiPate Oy:n valituksen tietosuojavaltuutetun päätöksistä, joissa yhtiö määrättiin korjaamaan toimintansa tietosuojasäännösten mukaiseksi. Hallinto-oikeus katsoo myös, että hallinnollisen seuraamusmaksun määrääminen yhtiölle oli tapahtunut asianmukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi huhtikuussa 2021 pysäköinninvalvontayhtiön muuttamaan tietosuoja-asetuksen vastaiset käytäntönsä henkilötietojen käsittelyssä lainmukaisiksi ja määräsi yhtiölle 75 000 euron seuraamusmaksun tietosuojarikkomuksista. Yhtiö valitti päätöksistä hallinto-oikeuteen ja vaati tietosuojavaltuutetun määräysten ja seuraamusmaksun kumoamista tai vaihtoehtoisesti maksun kohtuullistamista.

Tietosuojavaltuutettu katsoi, että yhtiö on säännönmukaisesti rikkonut toiminnassaan yleistä tietosuoja-asetusta. Rikkomukset koskivat muun muassa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamatta jättämistä, puutteita tietojen säilytysajan rajoittamisessa sekä asiakkaiden tunnistamiseen liittyviä käytäntöjä. Puutteita havaittiin myös tavoissa, joilla yritys kertoi asiakkailleen henkilötietojen käsittelystä.

Hallinto-oikeuden arvio rikkomuksista oli yhdenmukainen tietosuojavaltuutetun näkemysten kanssa. Hallinto-oikeus arvioi kuitenkin seuraamusmaksun määräämisessä huomioitavia seikkoja osin lievemmin kuin tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio.

Hallinto-oikeus katsoo yhtiön toimintatapojen ilmentävän vähintään toiminnan tuottamuksellisuutta, mutta ei seuraamuskollegion näkemyksestä poiketen pidä rikkomisia varsinaisesti tahallisina. Muun muassa tällä perusteella hallinto-oikeus alensi yhtiölle määrättyä seuraamusmaksua 75 000 eurosta 70 000 euroon. Lisäksi hallinto-oikeus otti summan arvioinnissa huomioon yhtiön liikevaihdon pienenemisen korona-aikana.

Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että seuraamusmaksun määrääminen ilman, että viranomainen olisi ensin käyttänyt muita korjaavia toimivaltuuksiaan, ei tässä tapauksessa ollut suhteetonta tai hallinnon oikeusperiaatteiden vastaista.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Tietosuojavaltuutetun päätökset Finlexissä

Sivun alkuun