Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus: tietosuojavaltuutetun toimiston kuulemista koskeva menettely ja määrätty seuraamusmaksu olivat asianmukaisia

Julkaisuajankohta 10.6.2021 11.28
Tiedote

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt rekisterinpitäjän vaatimuksen tietosuojavaltuutetun ja seuraamuskollegion päätösten kumoamisesta. Hallinto-oikeus katsoo, että hallinnollisen seuraamusmaksun määrääminen on tapahtunut asianmukaisesti, ja että seuraamusmaksu on ollut suuruudeltaan tehokas, oikeasuhtainen ja varoittava. Kyseessä on ensimmäinen hallinto-oikeuden antama päätös tietosuojavaltuutetun toimiston määräämiä hallinnollisia seuraamusmaksuja koskien.

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi rekisterinpitäjälle 16 000 euron suuruisen seuraamusmaksun yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä toukokuussa 2020. Rikkomukset koskivat vaikutustenarvioinnin tekemättä jättämistä työntekijöiden sijaintitietojen käsittelyn yhteydessä.

Rekisterinpitäjä valitti päätöksistä hallinto-oikeuteen, joka toukokuussa 2021 antoi asiassa päätöksen ja hylkäsi valittajan vaatimukset. Hallinto-oikeus toteaa antamassaan päätöksessä, että tietosuojavaltuutetun toimiston sakon määräämistä edeltänyt prosessi on täyttänyt hallintolain kuulemista koskevat vaatimukset.

Hallinto-oikeus myös katsoo, että seuraamusmaksu on ollut suuruudeltaan tehokas, oikeasuhtainen ja varoittava. Päätöksessä todetaan, että rekisterinpitäjän valituksessaan esittämällä enintään 1 500 euron suuruisella maksulla ei olisi tällaista vaikutusta sen vähäisyyden vuoksi.

Tietosuojan vaikutustenarvioinnin tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan henkilötietojen käsittelyn riskejä. Tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukaan vaikutustenarviointi on tehtävä ennen käsittelyn aloittamista, jos suunniteltu käsittely todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin ihmisten oikeuksille ja vapauksille. Arvioinnissa on otettava huomioon käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset.

Lue lisää tietosuojan vaikutustenarvioinnista

Verkkosivuillamme on julkaistu tietoa tilanteista, joissa sijaintitietojen käsittelyyn perustuva vaikutustenarviointi on tehtävä:
Luettelo vaikutustenarviointia edellyttävistä käsittelytoimista

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Sivun alkuun