Hoppa till innehåll

Förvaltningsdomstolen: dataombudsmannens förfarande i fråga om hörande och påföljdsavgiften som påförts för brott mot dataskyddsförordningen var tillbörliga

Utgivningsdatum 10.6.2021 11.28 | Publicerad på svenska 15.6.2021 kl. 15.33
Pressmeddelande

Östra Finlands förvaltningsdomstol har avslagit en personuppgiftsansvarigs yrkande om att upphäva dataombudsmannens och påföljdskollegiets beslut. Förvaltningsdomstolen anser att påförandet av en administrativ påföljdsavgift har skett i tillbörlig ordning, och att påföljdsavgiftens storlek varit effektiv, proportionell och avskräckande. Det är frågan om det första beslutet av en förvaltningdomstol gällande administrativa påföljdsavgifter som dataombudsmannens byrå påfört.

Påföljdskollegiet vid datombudsmannens byrå påförde en personuppgiftsansvarig en påföljdsavgift på 16 000 euro på grund av behandling av personuppgifter i strid med den allmänna dataskyddsförordningen i maj 2020. Förseelserna gällde underlåtenhet att utföra en konsekvensbedömning i samband med behandlingen av anställdas positionsuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige överklagade besluten hos förvaltingsdomstolen, som i maj 2021 gav ett beslut i ärendet och avslog ändringssökandens yrkanden. I beslutet konstaterar förvaltningsdomstolen att den process som föregick påförandet av böter hos dataombudsmannens byrå har uppfyllt förvaltningslagens kraven gällande hörande.

Förvaltningsdomstolen anser också att påföljdsavgiften varit effektiv, proportionell och avskräckande i fråga om storleken. I beslutet konstateras att den avgift på 1 500 euro som den personuppgiftsansvarige framställt i sina besvär inte skulle ha en sådan verkan på grund av dess ringa belopp. 

Syftet med en konsekvensbedömning avseende dataskydd är att hjälpa identifiera och hantera risker i behandlingen av personuppgifter. Enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning utföras före behandlingen om den planerade behandlingen sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. I bedömningen ska behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål beaktas.

Läs mer om konsekvensbedömning avseende dataskydd

På vår webbplats finns information om situationer när en konsekvensbedömning som baserar sig på behandlingen av positionsuppgifter ska utföras:
Förteckning över behandling av personuppgifter som omfattas av konsekvensbedömning

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Östra Finlands förvaltningsdomstolens beslut (på finska)

Tillbaka till toppen