Hyppää sisältöön

Henkilötietojen siirroille Britanniaan lisäaika brexit-siirtymäkauden päättymisen jälkeen

Julkaisuajankohta 31.12.2020 12.54
Uutinen

EU ja Iso-Britannia ovat sopineet kauppa- ja yhteistyösopimuksessaan neljän kuukauden lisäajasta, jonka aikana rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät voivat edelleen siirtää henkilötietoja Britanniaan. Lisäaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella, ellei jompikumpi osapuoli vastusta pidennystä. Henkilötietojen siirrot EU:n ja ETA-alueen sekä Britannian välillä voivat siis jatkua nykyisellään lisäajan päättymiseen asti.

Euroopan komissio pyrkii tekemään kaksi päätöstä Britannian henkilötietojen suojan riittävyydestä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin nojalla. Henkilötietojen siirtoa koskevalla lisäajalla varmistetaan tiedonsiirtojen jatkuvuus EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksen voimaan astumisen jälkeen tietosuojan riittävyyspäätösten valmistelun ollessa vielä kesken.

Jos komissio arvioi Britannian tietosuojan tason olevan riittävä, komission riittävyyspäätökset olisivat tulevaisuudessa ensisijaisia henkilötietojen siirtoperusteita. Lisäaika päättyy ennen kuuden kuukauden määräaikaa, jos komission riittävyyspäätökset hyväksytään ennen sitä.

Edellytys lisäajalle on, että Britanniassa brexit-siirtymäkauden päättyessä sovellettava tietosuojalainsäädäntö säilyy muuttumattomana kyseisen ajan. Henkilötietojen siirtoja koskeva lisäaika käynnistyy, kun kauppa- ja yhteistyösopimus astuu voimaan.

Lisätietoja:

Brexit ja henkilötietojen siirrot Isoon-Britanniaan

Tiedote EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksesta Euroopan komission verkkosivuilla

Luonnos EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksesta Euroopan komission verkkosivuilla (englanniksi)

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksesta Euroopan komission verkkosivuilla (englanniksi)

Tietoa brexitistä valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla

Sivun alkuun