Hoppa till innehåll

Extra tid för överföring av personuppgifter till Storbritannien efter att brexit-övergångsperioden gått ut

Utgivningsdatum 31.12.2020 12.54 | Publicerad på svenska 7.1.2021 kl. 10.57
Nyhet

EU och Storbritannien har i sitt handels- och samarbetsavtal kommit överens om en tilläggstid på fyra månader, under vilken personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden fortfarande kan överföra personuppgifter till Storbritannien. Tilläggstiden kan förlängas med två månader, om inte någondera parten motsätter sig förlängningen. Överföringen av personuppgifter mellan EU- och EES-området och Storbritannien kan alltså fortsatta i nuvarande form fram till utgången av tilläggstiden.

Europeiska kommissionen strävar efter att fatta två beslut om adekvat skyddsnivå för personuppgifter i Storbritannien enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning. Med hjälp av tilläggstiden för överföring av personuppgifter säkerställs kontinuiteten i överföringen av uppgifter efter att handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien trätt i kraft, då beredningen av beslut om adekvat skyddsnivå fortfarande pågår.

Om kommissionen bedömer att dataskyddsnivån i Storbritannien är adekvat, kommer kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå att vara de primära grunderna för överföring av personuppgifter i framtiden. Tilläggstiden går ut före den utsatta tiden på sex månader, ifall kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå godkänns före det.

En förutsättning för tilläggstiden är att den dataskyddslagstiftning som tillämpas i Storbritannien vid brexit-övergångsperiodens utgång förblir oförändrad under denna tid.

Tilläggstiden för överföring av personuppgifter startar när handels- och samarbetsavtalet träder i kraft.

Mer information:

Brexit och överföring av personuppgifter till Storbritannien

Meddelande om handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien på Europeiska kommissionens webbplats

Utkast till handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska)

Svar på vanliga frågor om handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska)

Information om brexit på statsrådets kanslis webbplats

Tillbaka till toppen