Hyppää sisältöön

Julkaisimme päivitetyt ohjeet tietosuojavastaavan nimittäneelle organisaatiolle

Julkaisuajankohta 18.6.2024 14.46
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimisto on täydentänyt verkkosivuillaan julkaistuja ohjeita tietosuojavastaavan nimittäneelle organisaatiolle ja sen johdolle. Ohjeissa nostetaan esiin tietosuojavastaavan aseman ja roolin kannalta olennaisimpia asioita.

Päivitetyissä ohjeissa muistutetaan organisaatioita muun muassa tietosuojavastaavan riippumattomasta asemasta ja resurssitarpeista. Tietosuojavastaavaa ei saa erottaa tai rangaista tietosuojatehtävien hoitamisen vuoksi, ja häntä pitää tukea tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Ohjeiden päivittämisen taustalla on Euroopan tietosuojaneuvoston tammikuussa 2024 julkaisema raportti tietosuojavastaavien asemaa koskevasta selvityksestä. Raportin mukaan moni tietosuojavastaava kohtaa edelleen haasteita tehtävässään. Havaittuihin haasteisiin vastaamiseksi raportissa annetaan suosituksia tietosuojavastaavien aseman vahvistamiseksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilleen nyt tekemät täydennykset ohjeisiin ovat osa selvityksen vuoksi tehtäviä kansallisia toimenpiteitä. 

Ohjeet ovat saatavissa myös erillisenä tulostettavana tiedostona, jolloin ne soveltuvat käytettäväksi huoneentauluna: Ohjeita tietosuojavastaavan nimittäneelle organisaatiolle (pdf)

Lue lisää:

Tietoa tietosuojavastaavista verkkosivuillamme

Usein kysyttyä tietosuojavastaavista verkkosivuillamme

Euroopan tietosuojaneuvoston raportti tietosuojavastaavia koskevasta selvityksestä neuvoston verkkosivuilla (englanniksi)

Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote 19.1.2024: Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisi raportin tietosuojavastaavien asemaa koskevasta selvityksestä – moni tietosuojavastaava kohtaa edelleen haasteita tehtävässään

Tietosuojavastaavat ovat organisaatioiden sisäisiä tietosuoja-asiantuntijoita, jotka neuvovat tietosuojasäännösten noudattamisessa ja toimivat rekisteröityjen yhteyshenkilöinä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on ilmoitettava tietosuojavaltuutetun toimistolle.

​​​​​​​Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Myös ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat tietosuojaneuvoston jäseniä. Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta.

Sivun alkuun