Hyppää sisältöön

Kelan vuosittainen sähköisen reseptin tietosuojakysely julkaistaan tammikuussa – kysely muuttuu selvityspyynnöksi

Julkaisuajankohta 12.12.2018 14.15
Uutinen

Sähköisen reseptin käsittelyyn liittyvä vuosittainen tietosuojakysely, jonka Kela toteuttaa yhteistyössä Tietosuojavaltuutetun toimiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, julkaistaan jälleen vuoden alussa 15.1.2019.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tuonut uusia vaatimuksia tietosuojatyöhön, ja tämä näkyy myös tulevassa tietosuojakyselyssä. Koska kysely toimii Reseptikeskuksen tietojen käsittelyn valvonnan ja seurannan välineenä, kysely muuttuu sekä nimeltään että luonteeltaan selvityspyynnöksi. Tämä tuo paremmin ja selkeämmin esiin organisaatioiden raportointivelvollisuuden Kelalle.

Reseptikeskuksen rekisterinpitäjänä Kela edellyttää Resepti-palveluun liittyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä apteekkien säännöllistä raportointia suorittamastaan tietojen käsittelyn seurannasta ja valvonnasta ja muista tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä asioista.

Selvityspyyntöön vastaamalla organisaatio tuottaa Kelalle selvityksen reseptitietojen käsittelystä ja muista reseptin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä toimenpiteistä ja toteuttaa siten raportointivelvollisuutensa.

Huomioitavaa on, että vastaaminen selvityspyyntöön ei poista organisaation velvollisuutta ilmoittaa rekisterinpitäjälle henkilötietojen tietosuojaloukkauksesta tai sen epäilystä.

Selvityspyynnön lähettäminen sekä siihen vastaaminen toteutetaan sähköisesti. Selvityspyyntö lähetetään sähköpostitse organisaation tietosuojavastaavalle.

Organisaation tietosuojavastaavan yhteystiedot tulee tarkistaa ja tarvittaessa päivittää Kanta-palvelujen Ekstranetissä, jotta kysely lähetetään oikealle henkilölle.

Selvityspyyntö sisältää sähköisen reseptin tietojen käsittelyn valvontaan liittyvien kysymysten lisäksi kysymyksiä mm. tietosuojavastaavan tehtävistä sekä tietosuojaan liittyvistä organisaation ohjeista ja henkilöstön koulutuksesta. Selvityspyyntö on laadittu niin, että organisaatio voi hyödyntää sitä oman tietosuojatyönsä kehittämisessä.

Selvityspyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu kyselyn tulosten analysointiin yleisellä tasolla. Kyselyn avulla pyritään tarkentamaan käsitystä tietosuojatyön toteutumisesta toimialalla ja sen tuloksia hyödynnetään esimerkiksi tietosuojasääntelyä koskevan ohjemateriaalin laatimisessa. Tietosuojavaltuutetun toimisto ei kohdista valvontatoimenpiteitä yksittäisiin organisaatioihin kyselyn kautta saatavien tietojen perusteella.

Organisaatioiden käyttöön on laadittu Reseptikeskukseen tallennettujen tietojen käsittelyä koskeva seuranta- ja valvontaohje. Ohje on saatavilla Kanta-palvelujen Ekstranetissä, kohdassa Tietosuoja.

Selvityspyyntöä koskevat kysymykset ja palautteet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Sivun alkuun