Hoppa till innehåll

FPAs årliga dataskyddsenkäten om elektroniska recept publiceras i januari – nu i form av en begäran om utredning

Utgivningsdatum 12.12.2018 14.15 | Publicerad på svenska 12.12.2018 kl. 14.39
Nyhet

Den årliga dataskyddsenkäten om behandling av elektroniska recept görs i samarbete mellan FPA, dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd. Enkäten publiceras åter i början av året, 15.1.2019.

EU:s allmänna dataskyddsförordning har fört med sig nya krav på dataskyddsarbetet, och det här syns också i den kommande enkäten. Eftersom enkäten är ett verktyg för övervakning och uppföljning av behandlingen av uppgifterna i Receptcentret, ändras enkätens namn och typen till en begäran om utredning. Det är ett sätt att bättre och tydligare markera att det är organisationernas skyldighet att rapportera till FPA.

I egenskap av personuppgiftsansvarig för Receptcentret förutsätter FPA att de verksamhetsenheter inom social- och hälsovården samt de apotek som har anslutit sig till recepttjänsten regelbundet rapporterar sin uppföljning och övervakning av hur receptuppgifter behandlas och annat som gäller datasäkerhet och dataskydd.

Genom att svara på begäran om utredning producerar organisationerna en utredning om behandlingen av receptuppgifter och om övriga åtgärder som hänför sig till datasäkerhet och dataskydd gällande recept. Samtidigt fullgör de sin rapporteringsskyldighet.

Noteras bör att en organisation som svarar på begäran om utredning i och med det inte befrias från skyldigheten att anmäla personuppgiftsincidenter eller misstankar om sådana till FPA.

Begäran skickas ut elektroniskt och utredningarna ska lämnas in elektroniskt. Begäran om utredning skickas per e-post till organisationernas dataskyddsombud.

Organisationerna ska kontrollera kontaktinformationen för sina dataskyddsombud och vid behov uppdatera den via extranätet för Kanta.

Begäran om utredning omfattar förutom frågor som gäller övervakningen av hur receptuppgifter behandlas också frågor om bland annat dataskyddsombudets uppgifter samt om organisationens anvisningar och personalutbildning som gäller dataskydd. Begäran har uppgjorts så att organisationen kan utnyttja den i utvecklingen av sitt eget dataskyddsarbete.

Begäran kan besvaras på finska eller svenska.

Dataombudsmannens byrå deltar i analysering av begärans resultat. Målet är att få mer information om dataskyddsarbetet i branschen och att använda resultatet i utveckling av rådgivningsmaterial. Dataombudsmannens byrå riktar inte övervakningsåtgärder mot enstaka organisationer på grund av information den har fått via begäran om utredning.

En anvisning för uppföljning och övervakning av behandlingen av uppgifterna i Receptcentret har utarbetats för organisationerna. Anvisningen finns på extranätet för Kanta, under Dataskydd.

Frågor och respons som gäller begäran om utredning kan skickas in per e-post på adressen [email protected].

Tillbaka till toppen