Hyppää sisältöön

KHO: Lasten henkilötunnusten säännönmukainen kerääminen isännöinti- ja vuokraustoiminnassa oli tietosuoja-asetuksen tarpeellisuusvaatimuksen vastaista

Julkaisuajankohta 7.6.2023 11.30
Tiedote

Korkein hallinto-oikeus on antanut 5. kesäkuuta ratkaisun, jossa saatetaan voimaan apulaistietosuojavaltuutetun antama lasten henkilötunnusten käsittelyä koskeva määräys. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että apulaistietosuojavaltuutettu oli voinut määrätä isännöinti- ja vuokraustoimintaa harjoittavan rekisterinpitäjän korjaamaan toimintatapansa lasten henkilötunnusten käsittelyssä tietosuojasäännösten mukaiseksi ja poistamaan tarpeettomasti kerätyt henkilötunnukset.

Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti vuonna 2021 tapausta, jossa isännöinti- ja vuokraustoimintaa harjoittava rekisterinpitäjä oli säännönmukaisesti kerännyt vuokra-asunnossa asuvien tai asuntoa hakevien perheiden alaikäisten lasten henkilötunnuksia. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi päätöksessään, että rekisterinpitäjä ei ollut noudattanut yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista tietojen minimointivaatimusta, eikä lasten henkilötunnusten systemaattiselle keräämiselle ollut tietosuoja-asetuksen edellyttämää tarvetta.

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi rekisterinpitäjän saattamaan lasten henkilötunnuksen käsittelyn lainmukaiseksi ja poistamaan kerätyt tiedot lasten henkilötunnuksista siltä osin kuin niiden keräämiselle ei ollut asianmukaista perustetta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi apulaistietosuojavaltuutetun määräyksen 15.8.2022.

Tietosuojavaltuutetun toimisto valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ratkaisussaan korkein hallinto-oikeus katsoi, että rekisterinpitäjä ei ollut esittänyt sellaisia syitä, joiden perusteella kaikkien vanhempiensa kanssa vuokra-asunnossa asuvien tai asuntoa hakevien alaikäisten lasten henkilötunnusten säännönmukainen kerääminen olisi ollut tarpeellista.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että tilanteet, joissa alaikäisten lasten henkilötunnusten kerääminen on tarpeen vuokrasopimukseen ja asunnon hakemiseen liittyvistä syistä, eivät muodosta tarvetta kerätä henkilötunnuksia säännönmukaisesti kaikilta vuokralaisten tai asunnonhakijoiden alaikäisiltä lapsilta. Lasten henkilötunnusten kerääminen on perusteltua esimerkiksi tilanteissa, joissa sovelletaan arava- ja korkotukivuokra-asuntoja koskevaa sääntelyä. Sen sijaan esimerkiksi asumistukeen, ovenavauspalveluun ja huoli-ilmoitusten tekemiseen liittyvät syyt eivät perustele tarvetta lasten henkilötunnusten säännönmukaiselle keräämiselle.

Apulaistietosuojavaltuutetun 24.5.2021 annettu lainvoimainen päätös Finlexissä

Lue lisää:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO:2023:56)​​​​​​​​​​​​​

Sivun alkuun