Hoppa till innehåll

HFD: Regelbunden insamling av personbeteckningarna på barn vid disponents- och uthyrningsverksamhet stred mot relevanskravet i den allmänna dataskyddsförordningen

Utgivningsdatum 7.6.2023 11.30 | Publicerad på svenska 19.6.2023 kl. 14.21
Pressmeddelande

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade sitt avgörande den 5 juni där biträdande dataombudsmannens föreläggande om behandling av personbeteckningar på barn sätts i kraft. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att biträdande dataombudsmannen hade kunnat förelägga den personuppgiftsansvariga som idkar disponents- och uthyrningsverksamhet att ändra sitt förfaringssätt vad gäller behandlingen av barns personbeteckningar så att den var förenlig med dataskyddsförordningen och att radera de insamlade uppgifterna om barnens personbeteckningar till den del insamlingen av dem saknade lagenlig grund.

Under 2021 utredde dataombudsmannens byrå ett ärende där en personuppgiftsansvarig som idkar disponents- och uthyrningsverksamhet regelbundet hade samlat in personbeteckningar på de minderåriga barnen i de familjer som bodde i hyreslägenheterna eller sökte en hyreslägenhet. I sitt beslut ansåg biträdande dataombudsmannen att den personuppgiftsansvariga inte hade iakttagit kravet för uppgiftsminimering i den allmänna dataskyddsförordningen och att det inte fanns något behov som för systematisk insamling av barns personuppgifter som skulle förutsättas av dataskyddsförordningen.

Biträdande dataombudsmannen beordrade den personuppgiftsansvariga att ändra behandlingen av barns personbeteckningar så att den var förenlig med dataskyddsförordningen och att radera de insamlade uppgifterna om barnens personbeteckningar till den del insamlingen av dem saknade en adekvat grund. Norra Finlands förvaltningsdomstol upphävde biträdande dataombudsmannens föreläggande i augusti 2022.

Dataombudsmannens byrå överklagade förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen. I sitt avgörande ansåg högsta förvaltningsdomstolen att den personuppgiftsansvariga inte hade lämnat sådan utredning enligt vilken man kunnat anse att en regelbunden insamling av personbeteckningarna på de minderåriga barn som bodde med sina föräldrar i en hyreslägenhet eller som sökte en lägenhet var nödvändig.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att situationer där insamling av personbeteckningar av minderåriga barn är nödvändig av skäl som förknippas med hyresavtalet och bostadsansökan inte utgör ett behov att regelbundet samla in personbeteckningar på alla minderåriga barn av hyresgästerna eller bostadssökandena. Att samla in barns personbeteckningar är motiverat till exempel i situationer där reglerna för aravabostäder och räntestödshyresbostäder tillämpas. Däremot kan regelbunden insamling av barns personbeteckningar inte motiveras till exempel av skäl som förknippas med bostadsbidrag, dörröppningstjänst eller orosanmälningar.

Beslut av biträdande dataombudsmannen i Finlex (på finska)

Läs mer:

Högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD:2023:56)​​​​​​​​​​​​​

Tillbaka till toppen