Hyppää sisältöön

Komissio antoi Japanin tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, joka mahdollistaa henkilötietojen siirrot suojatakeiden perusteella

Julkaisuajankohta 24.1.2019 16.01
Tiedote

Euroopan komission antamaa päätöstä tietosuojan riittävyydestä alettiin soveltaa 23. tammikuuta yhdessä Japanin vastaavan päätöksen kanssa. Päätökset luovat maailman suurimman turvallisten tiedonsiirtojen alueen.

Päätökseen johtanut menettely käynnistyi syyskuussa 2018. Ennen kuin komissio antoi tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksensä, Japani otti käyttöön uusia suojatoimia varmistaakseen eurooppalaisten normien mukaiset suojatakeet. Euroopan tietosuojaneuvosto antoi komissiolle päätöstä koskevan lausunnon joulukuussa 2018.

Japanin uusia suojatoimia ovat muun muassa

  • täydentävät säännöt, joilla tasoitetaan kahden tietosuojajärjestelmän välisiä eroja
  • takeet siitä, että käsitellessään henkilötietoja lainvalvontaan tai kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä tarkoituksissa Japanin viranomaiset varmistavat, että käsittely rajoitetaan siihen, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista
  • valitustenkäsittelymekanismi, jonka avulla tutkitaan ja ratkaistaan eurooppalaisten esittämiä valituksia, jotka koskevat Japanin viranomaisten mahdollisuuksia tarkastella heidän tietojaan.

Uudet suojatoimet vahvistavat muun muassa arkaluonteisten tietojen suojelua ja edellytyksiä, joiden täyttyessä EU:n tietoja voidaan siirtää Japanista edelleen toiseen kolmanteen maahan.

Kehystä arvioidaan kahden vuoden kuluttua ensimmäisessä yhteisessä tarkastelussa. Tarkastelu kattaa kaikki tietosuojan riittävyyttä koskevat näkökohdat, kuten arvion uusien täydentävien sääntöjen soveltamisesta.

Tietosuojan riittävyyttä koskevat päätökset täydentävät myös EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimusta, joka tulee voimaan helmikuussa 2019.

Lisätietoja:

Euroopan komission tiedote: Euroopan komissio on antanut Japanin tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, jolla luodaan maailman suurin turvallisten tiedonsiirtojen alue (23.1.2019)

Tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös ja siihen liittyvät asiakirjat

Tiedote: Euroopan tietosuojaneuvoston 5. täysistunto: Japanin tietosuojan taso, vaikutustenarviointi ja akkreditointia koskevat ohjeet (11.12.2018)

Sivun alkuun