Hoppa till innehåll

Kommissionen antog ett beslut om adekvat dataskyddsnivå med avseende på Japan, och därmed möjliggörs överföring av personuppgifter på grundval av starka skyddsgarantier

Utgivningsdatum 24.1.2019 16.01 | Publicerad på svenska 25.1.2019 kl. 15.10
Pressmeddelande

Tillämpningen av Europeiska kommissionens beslut om adekvat dataskyddsnivå började den 23 januari liksom också Japans motsvarande beslut. Besluten skapar världens största område med säkra dataflöden.

Förfarandet som ledde till beslutet startade i september 2018. Innan kommissionen antog sitt beslut om adekvat skyddsnivå, införde Japan ytterligare skyddsåtgärder för att garantera att data åtnjuter skydd i enlighet med europeiska standarder. Europeiska dataskyddsstyrelsen gav ett yttrande om beslutet till kommissionen i december 2018.

Japans nya skyddsåtgärder omfattar bland annat

  • tilläggsregler som överbryggar många skillnader mellan de två dataskyddssystemen
  • garantier för att japanska myndigheter säkerställer att användningen av personuppgifter begränsas till vad som är nödvändigt och proportionerligt med avseende på brottsbekämpning och nationell säkerhet
  • en mekanism för att utreda och lösa klagomål från EU-invånare avseende japanska myndigheters tillgång till deras personuppgifter.

Dessa ytterligare garantier kommer bland annat att stärka skyddet för känsliga uppgifter och villkoren för hur data som kommer från EU kan överföras vidare från Japan till ett annat tredjeland.

Efter två år kommer en första gemensam översyn av hur regelverket fungerar att göras. Den kommer att omfatta alla aspekter av beslutet om adekvat skyddsnivå, även tillämpningen av tilläggsreglerna.

Besluten om adekvat dataskydd kompletterar även handelsavtalet mellan EU och Japan, som träder i kraft i februari 2019.

Mer information:

Europeiska kommissionens pressmeddelande: Europeiska kommissionen antar ett beslut om adekvat skyddsnivå med avseende på Japan, och därmed inrättas världens största område med säkra dataflöden (23.1.2019)

Beslut om adekvat skyddsnivå och relaterade handlingar

Pressmeddelande: Europeiska dataskyddsstyrelsen – femte plenarmötet: Dataskyddsnivå i Japan, konsekvensbedömning och anvisningar för ackreditering (11.12.2018)

Tillbaka till toppen