Hyppää sisältöön

Korkein hallinto-oikeus: Ahvenanmaan tietosuojaviranomaisen päällikön työsuhteen päättäminen koeajan jälkeen oli tietosuoja-asetuksen vastainen

Julkaisuajankohta 22.9.2021 11.02
Uutinen

Korkein hallinto-oikeus kumosi Ahvenanmaan maakunnan hallituksen päätöksen Ahvenanmaan tietosuojaviranomaisen päällikön työsuhteen päättämisestä koeajan jälkeen, sillä päätöksessä ei ollut huomioitu tietosuoja-asetuksen säädöksiä. Virkasuhteen päättämistä koeajan jälkeen ei voitu pitää tietosuoja-asetuksen toimikauden vähimmäiskestoa koskevan vaatimuksen mukaisena.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus oli palkannut tietosuojaviranomaisen (Datainspektionen) päällikön virkaan vuoden määräajalla. Päällikköä ei esitetty vakituiseen virkaan koeajan päätyttyä, mikä tarkoitti sitä, että päällikön virkasuhde päättyi koeajan jälkeen. Tietosuojaviranomaisen päällikkö vaati päätöksen kumoamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Valvontaviranomaisen asemasta säädetään EU:n perusoikeuskirjassa ja yleisessä tietosuoja-asetuksessa.  Tietosuoja-asetuksen sisältämä toimikauden pituutta koskeva vähimmäisvaatimus asettaa rajat koeaikaa koskeville kansallisille säännöksille ja niiden soveltamiselle.

Koska tietosuojaviranomaisen päällikön virkasuhdetta ja sen päättymistä ei ollut arvioitu tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti, korkein hallinto-oikeus katsoi, että virkasuhteen päättämistä koskeva päätös oli kumottava ja asia palautettava maakunnan hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lisätiedot:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:n verkkosivuilla

Sivun alkuun