Hoppa till innehåll

Högsta förvaltningsdomstolen: Avslutande av anställningsförhållandet för chefen för Datainspektionen på Åland efter prövotiden stred mot dataskyddsförordningen

Utgivningsdatum 22.9.2021 11.02 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 9.38
Nyhet

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Ålands landskapsregerings beslut om avslutande av anställningsförhållandet för chefen för Datainspektionen efter prövotid, eftersom beslutet inte beaktade bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Avslutandet av tjänsteförhållandet efter prövotiden kunde inte anses vara förenligt med dataskyddsförordningens krav på mandattidens minimilängd.

Ålands landskapsregering hade anställt en person som myndighetschef vid Datainspektionen med en prövotid om ett år. Chefen föreslogs inte till ordinarie tjänst efter prövotidens utgång, vilket betydde att chefens tjänsteförhållande upphörde efter prövotiden. Datainspektionens chef yrkade vid högsta domstolen att beslutet ska upphävas.

Bestämmelser om tillsynsmyndighetens ställning finns i fördraget om Europeiska unionen och i den allmänna dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningens minimikrav på längden på mandattiden ställer gränser för nationella bestämmelser om prövotid och tillämpningen av dessa.

Eftersom tjänsteförhållandet för chefen för Datainspektionen inte hade bedömts i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att beslutet om avslutande av tjänsteförhållandet skulle upphävas och ärendet återförvisas till landskapsregeringen.

Mer information:

Högsta förvaltningsdomstolens beslut på HFD:s webbplats

Tillbaka till toppen