Hyppää sisältöön

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt ParkkiPate Oy:lle valituslupaa – hallinto-oikeuden ratkaisu tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksistä jää voimaan

Julkaisuajankohta 9.11.2023 13.21
Tiedote

Korkein hallinto-oikeus on 9. marraskuuta hylännyt ParkkiPate Oy:n valituslupahakemuksen Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisusta. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi heinäkuussa 2022 yhtiön vaatimukset tietosuojavaltuutetun antamien määräysten ja huomautusten sekä seuraamuskollegion määräämän hallinnollisen seuraamusmaksun kumoamisesta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi huhtikuussa 2021 ParkkiPate Oy:lle 75 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun tietosuojalainsäädännön vastaisesta henkilötietojen käsittelystä pysäköinninvalvontamaksujen yhteydessä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti ParkkiPate Oy:n toimintaa useiden saapuneiden kantelujen perusteella. Yhtiön rikkomukset koskivat muun muassa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamatta jättämistä ja puutteita henkilötietojen säilytysajan rajoittamisessa. Yhtiö myös käsitteli henkilötietoja tunnistamista varten säännönmukaisesti laajemmin kuin olisi ollut tarpeen. Lisäksi se informoi rekisteröityjä puutteellisesti henkilötietojen käsittelystä. Antamissaan päätöksissä tietosuojavaltuutettu määräsi ParkkiPaten saattamaan henkilötietojen käsittelyn lainmukaiseksi. 

Helsingin hallinto-oikeus piti voimassa tietosuojavaltuutetun ParkkiPatelle antamat määräykset ja huomautukset. Samalla hallinto-oikeus alensi seuraamusmaksun määrää 70 000 euroon. ParkkiPate pyysi korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa valittaa hallinto-oikeuden ratkaisusta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valitusluvan myöntämiselle ei ole perustetta.

Lisätietoja:

​​​​​​​Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 3273/2023

Tiedote 30.4.2021: Yritykselle seuraamusmaksu tietosuojarikkomuksista pysäköinninvalvontamaksujen yhteydessä

Sivun alkuun