Hoppa till innehåll

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte ParkkiPate Oy besvärstillstånd – förvaltningsdomstolens avgörande om dataombudsmannens byrås beslut förblir i kraft

Utgivningsdatum 9.11.2023 13.21 | Publicerad på svenska 20.11.2023 kl. 13.01
Pressmeddelande

Högsta förvaltningsdomstolen har den 9 november förkastat ParkkiPate Oy:s ansökan om besvärstillstånd i Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade i juli 2022 bolagets yrkanden på upphävning av dataombudsmannens byrås förordnanden och anmärkningar samt den administrativa påföljdsavgift som påföljdskollegiet påfört.

Påföljdskollegiet vid dataombudsmannens byrå påförde i april 2021 ParkkiPate Oy en administrativ påföljdsavgift på 75 000 euro för behandling av personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen i samband med parkeringsövervakningsavgifter.

Dataombudsmannens byrå utredde bolagets verksamhet på basis av klagomål som byrån tagit emot. Överträdelserna gällde bland annat underlåtenhet att tillgodose de registrerades rättigheter och brister i begränsningen av personuppgifternas förvaringstid. Dessutom behandlade bolaget i regel personuppgifter mer omfattande än vad som skulle ha varit nödvändigt för identifiering. Brister upptäcktes även i bolagets information till de registrerade om behandlingen av personuppgifter. I sina beslut ålade dataombudsmannen ParkkiPate Oy att ändra behandlingen av personuppgifter så att den blir lagenlig. 

Helsingfors förvaltningsdomstol höll i kraft dataombudsmannens förordnanden till ParkkiPate. Samtidigt sänkte förvaltningsdomstolen beloppet av påföljdsavgiften till 70 000 euro. ParkkiPate ansökte om besvärstillstånd i förvaltningsdomstolens avgörande hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det inte finns någon grund för beviljande av besvärstillstånd.

Mer information:

​​​​​​​Högsta förvaltningsstolens beslut 3273/2023 (på finska)

Pressmeddelande 30.4.2021​​​​​​​: Företaget påförs en påföljdsavgift för dataskyddsförseelse i samband med parkeringsövervakningsavgifter

Tillbaka till toppen