Hyppää sisältöön

Korkein hallinto-oikeus: Verohallinnon pyyntö saada listaus kaikista pankin asiakkaista ei ollut lainmukainen

Julkaisuajankohta 10.2.2020 11.03
Uutinen

Verohallinto oli verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n nojalla kehottanut pankki A Oyj:tä esittämään muun ohella listauksen kaikista asiakkaistaan vertailutietotarkastuksen suorittamista varten. Korkein hallinto-oikeus katsoi Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen viitaten, että tällainen tietopyyntö ei ollut lainmukainen. Verohallinnon kehotuspäätös kumottiin.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että valituksenalainen kehotuspäätös on muun ohella kattanut listauksen pankin kaikista asiakkaista 31.12.2012 ajankohdan mukaan ja tietyt kutakin asiakasta koskevat tiedot. Tietopyyntöä ei ole tältä osin pyrittykään rajaamaan sellaisiin asiakkaisiin, joita koskevien tietojen voidaan olettaa olevan verovalvonnan toteuttamiseksi tarpeellisia. Vaikka tietopyyntö ei ole ulottunut kaikkiin tietueisiin, joita pankin asiakasrekisteriin on eri asiakkaista merkitty, tietopyynnön toteuttaminen on vaikutuksiltaan rinnastettavissa kokonaisen asiakasrekisterin luovuttamiseen.

Lue KHO:n päätös kokonaisuudessaan

Sivun alkuun