Hoppa till innehåll

Högsta förvaltningsdomstolen: Skatteförvaltningens begäran om en lista över bankens alla kunder var inte lagenlig

Utgivningsdatum 10.2.2020 11.03
Nyhet

Skatteförvaltningen hade med stöd av 21 § i lagen om beskattningsförfarande uppmanat bank A Abp att förete bland annat en lista över alla sina kunder i samband med genomförandet av en jämförelseuppgiftsgranskning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg med hänvisning till EU:s dataskyddsförordning att en sådan begäran om uppgifter inte var lagenlig. Skatteförvaltningens uppmaningsbeslut upphävdes.

Läs HFD:s beslut i dess helhet

Tillbaka till toppen