Hyppää sisältöön

Potilaan tulee saada röntgen- ja magneettikuvat maksutta tarkastusoikeuden nojalla

Julkaisuajankohta 26.10.2021 11.06
Tiedote

Sairaanhoitopiiri on perinyt maksun kuvantamistutkimusten kuvien toimittamisesta CD-levyllä potilaalle, joka on pyytänyt pääsyä omiin henkilötietoihinsa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tarkastusoikeuden nojalla. Apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt sairaanhoitopiirin muuttamaan tietojen antamista koskevaa käytäntöään, sillä käsiteltävät henkilötiedot tulee lähtökohtaisesti saada maksutta.

Tietosuojavaltuutetun toimistolle kannellut henkilö oli pyytänyt sairaanhoitopiiriltä röntgen- ja magneettikuviensa jäljennöksiä. Sairaanhoitopiirin mukaan tiedot voidaan toimittaa ainoastaan CD-levyllä, ja tietojen toimittamisesta on pyydetty maksu postittamisesta, levykkeestä ja työpanoksesta aiheutuvien kulujen perusteella.

Potilaalla on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus saada pääsy omiin terveystietoihinsa. Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedoista jäljennös, ja lähtökohtaisesti tiedot on saatava maksutta. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, että rekisterinpitäjän velvollisuus antaa rekisteröidylle maksutta jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista kattaa myös röntgen- ja magneettikuvat, jotka voidaan antaa potilaalle esimerkiksi CD-levyllä.

Rekisterinpitäjä voi joissakin tapauksissa pyytää tietojen toimittamisesta kohtuullisen maksun. Maksu voidaan periä, jos pyyntöjä on useita tai ne ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia. Perusteettomat ja kohtuuttomat pyynnöt voidaan myös jättää toteuttamatta. Tällöin rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan pyynnön perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi sairaanhoitopiirin muuttamaan käytäntönsä tarkastusoikeuden toteuttamisessa tietosuojasääntelyn mukaiseksi ja antamaan röntgen- ja magneettikuvien jäljennökset maksutta niitä pyytäneelle potilaalle. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Apulaistietosuojavaltuutetun päätös Finlexissä

Lisätietoja:

Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, puh. 029 56 66787

Sivun alkuun