Hoppa till innehåll

Patienter bör få röntgen- och magnetbilder kostnadsfritt med stöd av rätten till tillgång

Utgivningsdatum 26.10.2021 11.06 | Publicerad på svenska 29.10.2021 kl. 15.18
Pressmeddelande

Ett sjukvårdsdistrikt hade tagit ut en avgift för sändning av bilder från en avbildningsundersökning på CD-skiva till en patient som hade begärt åtkomst till sina personuppgifter med stöd av rätten till tillgång enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Biträdande dataombudsmannen har ålagt sjukvårdsdistriktet att ändra sin praxis för utlämnande av uppgifter, eftersom personuppgifter som behandlas i princip ska fås kostnadsfritt.

Personen som anfört klagomål hos dataombudsmannens byrå hade begärt sjukvårdsdistriktet om kopior av sina röntgen- och magnetbilder. Enligt sjukvårdsdistriktet kan uppgifterna lämnas endast på CD-skiva, och en avgift hade begärts för sändning av uppgifter på grund av de kostnader som uppstår av postningen, skivan och arbetsinsatsen.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har en patient rätt till tillgång till sina hälsouppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska lämna ut en kopia av uppgifterna, och uppgifterna ska i princip fås kostnadsfritt.

Biträdande dataombudsmannen anser att den personuppgiftsansvariges skyldighet att kostnadsfritt ge den registrerade en kopia av personuppgifter som behandlas också omfattar röntgen- och magnetbilder, vilka kan ges till exempel på en CD-skiva.

Den personuppgiftsansvarige kan i vissa fall ta ut en rimlig avgift för utlämnande av uppgifterna. Avgiften kan tas ut det finns flera begäranden eller om de är uppenbart ogrundade eller orimliga. Begäranden som är ogrundade eller orimliga kan också vägras. I dessa fall ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att begäran är ogrundad eller orimlig.

Biträdande dataombudsmannen ålade sjukvårdsdistriktet att ändra sin praxis om så att den stämmer överens med dataskyddsregleringen och att ge kopior av röntgen- och magnetbilder kostnadsfritt till patienten som begärt dem. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft, och det kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Biträdande dataombudsmannens beslut i Finlex på finska

Mer information:

Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 56 66787

Tillbaka till toppen