Hyppää sisältöön

Rekisteröidyn tarkastusoikeuden käyttö ei ole viranomaisen tiedonhankkimiskeino

Julkaisuajankohta 9.2.2022 10.18
Tiedote

Apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt Kymsoten lakkauttamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisen menettelyn sijaisvanhemmiksi haluavien rikostaustan tarkistuksessa. Kymsote on edellyttänyt, että sijaisvanhemmiksi haluavat pyytävät poliisilta omia tietojaan tietosuoja-asetuksen mukaisen tarkastusoikeuden nojalla ja toimittavat ne taustojen tarkastusta varten Kymsotelle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on käsitellyt omasta aloitteestaan Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Kymsoten toimintatapaa sijaisvanhemmiksi haluavien taustojen tarkistuksessa. Poliisilta saadun tiedon mukaan poliisille on saapunut lukuisia rikosasioiden tietosuojalain mukaisia pyyntöjä, joissa rekisteröity on Kymsoten sosiaalipalvelujen ohjeistuksesta käyttänyt tarkastusoikeuttaan omiin henkilötietoihinsa.

Apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, että Kymsotella ei ole tietosuoja-asetuksen mukaista perustetta käsitellä rekisteröidyn tarkastusoikeuden perusteella saatuja tietoja. Tarkastusoikeuden tarkoituksena on, että rekisteröidyllä on mahdollisuus itse pysyä perillä henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Rikostaustan selvittämiseen on käytettävä laissa säädettyjä menettelytapoja

Sijaisvanhempien taustojen tarkistuksessa sovelletaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Lain mukaan kunnan tai kuntayhtymän tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi ote rikosrekisteristä.

Viranomainen ei voi edellyttää, että rekisteröity toimittaa sille tarkastusoikeuden perusteella saamansa tiedot, eikä se näin ollen voi käyttää rekisteröidyn tarkastusoikeutta tiedonhankkimisen välineenä. Vaikka rekisterinpitäjä pitäisi laajempaa tietojen hankkimista perusteltuna, se ei voi ottaa laissa säädettyjen tapojen lisäksi käyttöön tietosuoja-asetuksen vastaisia täydentäviä menettelytapoja.

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Kymsotelle huomautuksen tietosuoja-asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä ja määräsi sen korjaamaan menettelynsä rikostaustan tarkistuksessa tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Rekisterinpitäjän on määräyksen perusteella lakkautettava tietosuojasäännösten vastainen menettelynsä ja sovellettava rikostaustojen selvittämisessä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia.

Apulaistietosuojavaltuutetun päätös Finlexissä

Lisätietoja:

​​​​​​​Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, puh. 029 566 6757

Lue verkkosivuiltamme lisää rekisteröidyn oikeudesta saada tutustua omiin tietoihinsa

Sivun alkuun