Hoppa till innehåll

Utövande av den registrerades rätt till insyn är inte en metod för informationsinhämtning för myndigheter

Utgivningsdatum 9.2.2022 10.18 | Publicerad på svenska 16.2.2022 kl. 16.19
Pressmeddelande

Biträdande dataombudsmannen har ålagt Kymsote att upphöra med sitt förfarande om att kontrollera den brottsliga bakgrunden hos dem som vill bli familjehemsföräldrar, eftersom förfarandet strider mot den allmänna dataskyddsförordningen. Kymsote har krävt att de som vill bli familjehemsföräldrar begär uppgifter om sig själva av polisen med stöd av rätten till insyn i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och lämnar uppgifterna till Kymsote för en bakgrundskontroll.

Dataombudsmannen har på eget initiativ behandlat verksamhetssättet hos Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen, Kymsote, vid kontroll av bakgrunden hos personer som vill bli familjehemsföräldrar. Enligt uppgift från polisen har polisen mottagit en stor mängd begäranden med stöd av dataskyddslagen avseende brottmål, där den registrerade på grund av anvisningar från Kymsotes socialtjänster har utövat sin rätt till insyn gällande sina personuppgifter.

Biträdande dataombudsmannen anser att Kymsote inte har en grund i enlighet med dataskyddsförordningen att behandla uppgifter som erhållits med stöd av rätten till insyn. Syftet med rätten till insyn är att den registrerade har möjlighet att själv hålla sig uppdaterad om lagenligheten i behandlingen av personuppgifter.

De förfaringssätt som föreskrivs i lagen ska användas för att utreda brottslig bakgrund

Vid kontrollen av bakgrunden hos familjehemsföräldrar tillämpas lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. Enligt lagen ska kommunen eller samkommunen kräva att personen visar upp ett straffregisterutdrag.

En myndighet kan inte kräva att den registrerade lämnar uppgifter som erhållits med stöd av rätten till insyn till myndigheten, och kan således inte använda den registrerades rätt till insyn som metod för informationsinhämtning. Även om den personuppgiftsansvarige skulle anse att en mer omfattande informationsinhämtning är motiverad, kan den inte utöver de sätt som föreskrivs i lagen också införa kompletterande förfaringssätt som strider mot dataskyddsförordningen.

Biträdande dataombudsmannen gav Kymsote en anmärkning om behandling av personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen och ålade Kymsote att ändra sitt förfarande för kontroll av brottslig bakgrund så att det stämmer överens med dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsansvarige ska på grund av åläggandet upphöra med förfarandet som strider mot dataskyddsbestämmelserna och tillämpa lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn vid utredningen av brottslig bakgrund.

Biträdande dataombudsmannens beslut i Finlex (på finska)

Mer information:

Biträdande dataombudsman Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, tfn 029 566 6757

Läs mer på vår webbplats om den registrerades rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv

Tillbaka till toppen