Hyppää sisältöön

Selvitykset EU:n tietosuoja-asetuksen yritysvaikutuksista ja tietosuojasäädösten muutostarpeesta julkaistu

TSV
Julkaisuajankohta 8.6.2017 11.33 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.35
Uutinen

Valtioneuvoston kanslia julkaisi torstaina 8. kesäkuuta selvitykset EU:n tietosuoja-asetuksen yritysvaikutuksista ja tietosuojasäädösten muutostarpeesta. Selvitysten tarkoituksena on palvella tietosuoja-asetuksen kansallista voimaansaattamista.

IPR University Centerin, Helsingin yliopiston, Lapin yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijat selvittivät kansallisen lainsäädännön muutostarpeita käymällä läpi noin 720 säädöstä. Tutkijat arvioivat, ovatko säädökset sopusoinnussa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa.

Selvityksen mukaan Suomen lainsäädäntö on jo valmiiksi varsin hyvin EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen. Raportissa arvioidaan, että vaikein alue on arkaluonteisten aineistojen käsittelyn perusteiden kansallinen liikkumavara.

Yritysvaikutuksia selvitettiin yrityskentän kanssa tehdyllä teemahaastattelulla ja sähköisellä kyselyllä. Yritysvaikutusselvityksen keskeisimmiksi asioiksi nousivat tarve riittävistä viranomaisresursseista, tulkintasuosituksista ja neuvonnasta sekä etenkin Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa tehtävä yhteistyö riittävän yhtenäisten ratkaisujen löytämiseksi kansallisen liikkumavaran osalta, jotta sisämarkkinaulottuvuus vahvistuisi.

Tampereen yliopiston ja IPR University Centerin yhteishanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Valtioneuvoston kanslian uutinen: Selvitys: EU:n tietosuoja-asetuksen kansallisen täytäntöönpanon keskeiset vaikutukset yrityksille

Tietosuojasäädösten muutostarve

EU:n tietosuoja-asetuksen yritysvaikutukset

Sivun alkuun