Hoppa till innehåll

Utredningar om effekterna av EU:s dataskyddsförordning på företag och om ändringsbehov i dataskyddsbestämmelserna har offentliggjorts

TSV
Utgivningsdatum 8.6.2017 11.33
Nyhet

Statsrådets kansli offentliggjorde torsdagen den 8 juni utredningar om effekterna av EU:s dataskyddsförordning på företag och om ändringsbehoven i dataskyddsbestämmelserna. Syftet med utredningarna är att främja att dataskyddsförordningen ratificeras på nationellt plan.

Forskare vid IPR University Center, Helsingfors universitet, Lapplands universitet och Tammerfors universitet utredde behovet av ändringar i nationell lagstiftning genom att gå igenom cirka 720 bestämmelser. Forskarna utvärderade om bestämmelserna är förenliga med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Enligt utredningen är finsk lagstiftning redan nu ganska bra förenlig med EU:s dataskyddsförordning. Rapporten anser att det svåraste området är det nationella spelrummet för grunderna för behandling av känsligt material.

Effekterna på företag utreddes med temaintervjuer som gjordes på företagsfältet och med en elektronisk enkät. De viktigaste ärendena vid utredningen av effekter på företag blev behovet av tillräckliga myndighetsresurser, tolkningsrekommendationer och rådgivning samt samarbetet i synnerhet med de nordiska och baltiska länderna för att finna tillräckligt enhetliga lösningar för det nationella spelrummet, så att dimensionen med den inre marknaden stärks.

Det gemensamma projektet mellan Tammerfors universitet och IPR University Center ingår i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

Utredningarna (på finska):

Tietosuojasäädösten muutostarve

EU:n tietosuoja-asetuksen yritysvaikutukset

Tillbaka till toppen