Hyppää sisältöön

Tanskan tietosuojaviranomainen antoi päätöksen Googlen ohjelmistojen käytöstä peruskouluissa

Julkaisuajankohta 2.2.2024 15.25
Tiedote

Tanskan tietosuojaviranomainen on selvittänyt Google Workspace for Education -ohjelmiston käyttöä tanskalaisissa peruskouluissa. Tanskan valvontaviranomainen toteaa, että koulut eivät voi välittää oppilaiden tietoja Googlelle kaikkiin niihin tarkoituksiin, joita varten tietoja on luovutettu. Kunnat määrättiin korjaamaan henkilötietojen käsittely Googlen ohjelmistoilla kouluissa tietosuojalainsäädännön mukaiseksi. Myös Suomessa on selvitetty Googlen opetusalustan käyttöä.

Tanskan valvontaviranomainen on selvittänyt Google Workspace for Education -ohjelmiston käyttöä tanskalaisissa kouluissa 53 kunnassa. Selvityksen perusteella se katsoo, että kunnilla ei ole ollut perustetta välittää oppilaiden tietoja Googlen käyttöön palvelujen kehittämistä ja mittaamista varten. Koulut ovat kuitenkin voineet välittää henkilötietoja Googlelle muun muassa opetusohjelmistoon liittyvien palvelujen tarjoamiseksi ja palvelujen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

Tietosuojaviranomainen muistuttaa lisäksi, että kuntien olisi tullut ennen työkalujen käyttöönottoa selvittää, miten Google käsittelee välitettyjä henkilötietoja. Kunnat määrättiin korjaamaan Googlen palvelujen käyttö perusopetuksessa tietosuojasäännösten mukaiseksi 1. elokuuta 2024 mennessä.

Googlen opetusohjelmiston käyttöä selvitetty myös Suomessa

​​​​​​Tietosuojavaltuutettu on selvittänyt Suomessa Googlen opetusalustan käyttöä koulussa. Tietosuojavaltuutettu totesi joulukuussa 2021 päätöksessään, että kaupunki ei voinut käsitellä oppilaiden henkilötietoja Googlen opetusalustalla vetoamalla lakisääteiseen perusopetuksen järjestämisvelvollisuuteensa.

Päätöksellä ei kielletä opetusalustan käyttöä, vaan todetaan, että oppilaiden tietojen käsittelylle Googlen palveluissa on määriteltävä lainmukainen peruste.

Kaupunki valitti tietosuojavaltuutetun päätöksestä hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus antoi kesäkuussa 2023 ratkaisun, jossa se piti voimassa tietosuojavaltuutetun kannan.

Hallinto-oikeus yhtyi tietosuojavaltuutetun näkemykseen siitä, ettei kaupungilla ole mahdollisuutta valvoa ja ohjeistaa riittävästi Googlen suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Hallinto-oikeuden mukaan lakisääteisen velvoitteen noudattaminen on pääsääntöinen peruste, kun koulu käsittelee oppilaiden henkilötietoja, mutta yksittäisen sähköisen opetusohjelman käyttöön liittyvää henkilötietojen käsittelyä ja käsittelyperustetta on arvioitava aina tapauskohtaisesti.

Kaupunki on hakenut hallinto-oikeuden päätökseen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

​​​​​​​Lisätietoja:

Tanskan tietosuojaviranomaisen päätös viranomaisen verkkosivuilla tanskaksi (datatilsynet.dk)

Tanskan tietosuojaviranomaisen tiedote viranomaisen verkkosivuilla tanskaksi: Datatilsynet giver påbud i Chromebook-sag (30.1.2024)

Tietosuojavaltuutetun päätös 1509/452/18 Finlexissä

Sivun alkuun