Hoppa till innehåll

Danmarks dataskyddsmyndighet meddelade sitt beslut om användning av Googles program i skolor

Utgivningsdatum 2.2.2024 15.25 | Publicerad på svenska 9.2.2024 kl. 9.49
Pressmeddelande

Danmarks dataskyddsmyndighet har utrett användningen av programvaran Google Workspace for Education i danska grundskolor. Den danska tillsynsmyndigheten konstaterar att skolorna inte kan förmedla elevernas uppgifter till Google till alla de ändamål för vilka uppgifter har överlåtits. Kommunerna beordrades ändra sin behandling av personuppgifter med Googles program i skolorna så att den följer dataskyddslagstiftningen. Användningen av Googles undervisningsplattform har utretts även i Finland.

Den danska tillsynsmyndigheten har utrett användningen av programvaran Google Workspace for Education i skolorna i 53 danska kommuner. På basis av utredningen anser myndigheten att kommunerna inte har haft någon grund att förmedla elevernas uppgifter till Googles användning för att bolaget ska kunna utveckla och mäta sina tjänster. Skolorna har dock kunnat förmedla personuppgifter till Google bland annat för att bolaget ska kunna erbjuda tjänster som förknippas med undervisningsprogrammet och trygga tjänsternas säkerhet och tillförlitlighet.

Dataskyddsmyndigheten påminner också att kommunerna borde ha utrett innan de började använda verktygen hur Google behandlar de personuppgifter som överförts. Den danska dataskyddsmyndigheten beordrade kommunerna att senast den 1 augusti 2024 ändra användningen av Googles tjänster inom den grundläggande utbildningen så att den följer dataskyddslagstiftningen.

Användningen av Googles undervisningsplattform har utretts även i Finland

Dataombudsmannen har utrett användningen av Googles undervisningsprogram också i Finland. I sitt beslut i december 2021 konstaterade dataombudsmannen att en stad inte kan behandla elevernas personuppgifter på Googles undervisningsplattform genom att åberopa den lagstadgade skyldigheten att anordna grundläggande utbildning.

Användning av undervisningsplattformen förbjuds inte med beslutet, utan man konstaterar att en laglig grund ska fastställas för behandling av elevernas uppgifter med Googles program.

Staden i fråga överklagade dataombudsmannens beslut hos förvaltningsdomstolen. Helsingfors förvaltningsdomstol meddelade sitt avgörande i juni 2023 och höll i kraft dataombudsmannens beslut.

Förvaltningsdomstolen delade dataombudsmannens syn om att staden inte har någon möjlighet att i tillräcklig mån övervaka och ge anvisningar om Googles behandling av personuppgifterna. Enligt förvaltningsdomstolen är den huvudsakliga grunden för en skolas behandling av elevernas personuppgifter att skolan uppfyller sin lagstadgade förpliktelse, men behandlingen av personuppgifter och grunden för behandlingen vad gäller ett enskilt digitalt undervisningsprogram ska alltid bedömas separat från fall till fall.

Staden har ansökt om besvärstillstånd på förvaltningsdomstolens avgörande hos högsta förvaltningsdomstolen.

Mer information:

Den danska dataskyddsmyndighetens avgörande på myndighetens webbplats på danska

Den danska dataskyddsmyndighetens meddelande på myndighetens webbplats på danska: ​​​​​​​Datatilsynet giver påbud i Chromebook-sag (30.1.2024)

Dataombudsmannens beslut 1509/452/18 på Finlex (på finska)

Tillbaka till toppen