Hyppää sisältöön

Telemarkkinointiyritykselle seuraamusmaksu tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä

Julkaisuajankohta 27.5.2022 11.40
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on määrännyt hallinnollisen seuraamusmaksun luontaistuotteita myyneelle telemarkkinointiyritykselle, sillä yritys ei ollut noudattanut tietosuojavaltuutetun aikaisempaa määräystä rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Telemarkkinointiyritys ei ollut toteuttanut asiakkaan pyyntöä saada pääsy hänelle soitetun myyntipuhelun puhelutallenteeseen. Tietosuojavaltuutettu määräsi heinäkuussa 2021 yrityksen antamaan asiakkaalle pääsyn tallenteeseen.

Asiakas kertoi syksyllä, ettei edelleenkään ollut saanut telemarkkinointiyritykseltä puhelutallennetta tietosuojavaltuutetun määräyksestä huolimatta. Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti asiaa telemarkkinointiyrityksen kanssa, joka ei vielä tässäkään yhteydessä antanut asiakkaalle pääsyä puhelutallenteeseen. Tallenne toimitettiin vasta sen jälkeen, kun tietosuojavaltuutetun toimisto oli ryhtynyt toimenpiteisiin määräyksen noudattamatta jättämisen vuoksi ja toimittanut yritykselle seuraamusmaksuasiaa koskevan kuulemispyynnön.

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio katsoo, ettei yritys ollut noudattanut tietosuojavaltuutetun määräystä pyynnön toteutuksesta asianmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa. Seuraamuskollegio määräsi telemarkkinointiyritykselle 8 300 euron suuruisen hallinnollisen seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Kyseessä on ensimmäinen tietosuojavaltuutetun toimiston päätös, jossa rekisterinpitäjälle annetaan seuraamusmaksu sen vuoksi, että se ei ole noudattanut annettua määräystä.

Puhelutallenteen pyytäneellä asiakkaalla on ollut tarve selvittää tallenteen avulla, onko telemarkkinointiyrityksen menettely tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä iäkkäälle henkilölle ollut lainmukaista. Tietosuojavaltuutetun toimisto on saattanut asian tiedoksi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle markkinoinnissa käytetyn menettelyn osalta.

Seuraamuskollegion päätös Finlexissä

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Seuraamuskollegion päätöksenteosta ja rekisterinpitäjien oikeusturvasta säädetään kansallisessa tietosuojalaissa. Seuraamuskollegion muodostavat tietosuojavaltuutettu ja kaksi apulaistietosuojavaltuutettua. Kollegio on toimivaltainen määräämään hallinnollisia seuraamusmaksuja tietosuojalainsäädännön rikkomisesta. Seuraamusmaksujen enimmäismäärä on neljä prosenttia yrityksen liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa.

Sivun alkuun