Hoppa till innehåll

Påföljdsavgift för ett telemarknadsföringsföretag för underlåtenhet att följa dataombudsmannens åläggande

Utgivningsdatum 27.5.2022 11.40 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 16.49
Pressmeddelande

Dataombudsmannen har påfört en administrativ påföljdsavgift gör ett telemarknadsföringsföretag som sålt hälsokostpreparat eftersom företaget inte hade följt dataskyddsombudsmannens tidigare åläggande om tillgodoseende av de registrerades granskningsrätt.

Telemarknadsföringsföretaget hade inte uppfyllt en kunds begäran att få åtkomst till inspelningen av ett försäljningssamtal som hen tagit emot. I juli 2021 ålade dataskyddsombudsmannen företaget att ge kunden åtkomst till inspelningen.

Kunden berättade på hösten att hen trots dataombudsmannens åläggande fortfarande inte hade fått samtalsinspelningen av telemarknadsföringsföretaget. Dataombudsmannens byrå utredde saken med telemarknadsföringsföretaget. Inte ens i samband med detta gav företaget kunden åtkomst till samtalsinspelningen. Inspelningen skickades till kunden först efter det att dataombudsmannens byrå hade inlett åtgärder på grund av företagets underlåtenhet att följa dataombudsmannens åläggande och skickat en begäran om hörande om påföljdsavgiftsfrågan till företaget.

Påföljdskollegiet vid dataombudsmannens byrå anser att företaget inte har följt dataombudsmannens åläggande om att tillgodose kundens begäran adekvat eller inom en rimlig tid. Påföljdskollegiet påförde en administrativ påföljdsavgift på 8 300 euro för telemarknadsföringsföretaget för underlåtenhet att följa dataombudsmannens åläggande. Detta är dataombudsmannens byrås första avgörande där en personuppgiftsansvarig påförs en påföljdsavgift på grund av att den inte har följt dataombudsmannens åläggande.

Den kund som begärt samtalsinspelningen har haft ett behov att utreda med hjälp av inspelningen huruvida telemarknadsföringsföretaget har agerat enligt lagen vid marknadsföring och försäljning av produkter till en äldre person. Dataombudsmannens byrå har underrättat Konsument- och konkurrensverket om ärendet till den del som gäller företagets förfarande vid marknadsföring.

Påföljdskollegiets beslut i Finlex på finska

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Bestämmelser om påföljdskollegiets beslutsfattande och de personuppgiftsansvarigas rättsskydd finns i den nationella dataskyddslagen. Påföljdskollegiet bildas av dataombudsmannen och två biträdande dataombudsmän. Kollegiet är behörigt att påföra administrativa påföljdsavgifter för brott mot dataskyddslagstiftningen. Påföljdsavgifternas maximala belopp får vara fyra procent av företagets omsättning eller 20 miljoner euro.

Tillbaka till toppen