Hyppää sisältöön

Terveydenhuollon ja apteekkien tietosuojakysely: Tietosuojavastaavien resurssit ovat liian vähäisiä, vaikka tietosuojaa pidetään erittäin tärkeänä

TSV
Julkaisuajankohta 14.5.2018 14.50 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.35
Uutinen

Tietosuojakyselyn 2018 tulokset osoittavat, että apteekkien sekä yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavat ovat yleisesti ottaen hyvin perehtyneitä tietosuojaa tukeviin osa-alueisiin. Vastaajat pitivät tietosuojaa erittäin tärkeänä. Tietosuojavastaavat kohtaavat kuitenkin vuodesta toiseen samoja ongelmia, jotka liittyvät tehtävänkuvan epäselvyyteen ja resurssien vähyyteen.

Kyselyn tuloksista havaittiin, että tietosuojavastaavat hoitavat tehtäväänsä pääsääntöisesti oman työnsä ohella. Vastaajaryhmissä tietosuojavastaavat arvioivat, että pääsääntöisesti alle 5–10 prosenttia työajasta on käytettävissä tietosuojavastaavan tehtävän hoitamiseen.

Jotta tietosuojavastaava voi hoitaa tehtäväänsä hyvin ja ylläpitää ja kehittää organisaation tietosuojatyön tasoa, on suositeltavaa lisätä tehtävän toteuttamiseen arvioitua työaikaa ja resursseja. Tietosuojavastaavan tehtävän ja tietosuojatyön hoitaminen järkevästi ja organisoidusti on mahdollista, mutta edellyttää johdon sitoutumista.

Kelan Kanta-palvelut, tietosuojavaltuutetun toimisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laativat tietosuojakyselyn Resepti-palveluun liittyneille asiakkaille. Kysely tehtiin tammi-helmikuun 2018 aikana. Resepti-palvelun asiakkaaksi liittyneiden tulee seurata ja valvoa Reseptikeskukseen tallennettujen tietojen ja henkilötietojen käsittelyä omissa organisaatioissaan.

Kyselyn tulokset on julkaistu Kanta.fi-sivustolla.

Sivun alkuun