Hoppa till innehåll

Hälsovårdens och apotekens dataskyddsenkät: Dataskyddsansvariga har otillräckliga resurser, fast dataskyddet betraktas som mycket viktigt

TSV
Utgivningsdatum 14.5.2018 14.50
Nyhet

Resultaten av dataskyddsenkäten 2018 visar att apotekens samt den privata och den offentliga social- och hälsovårdens dataskyddsansvariga överlag är väl insatta i de delområden som stöder dataskyddet. De som svarade ansåg också att dataskyddet är mycket viktigt. De dataskyddsansvariga stöter emellertid på samma problem från år till år. Problemen gäller oklar befattningsbeskrivning samt otillräckliga resurser.

Enkätresultaten visar att de dataskyddsansvariga i regel sköter uppdraget vid sidan av sitt eget arbete. De dataskyddsansvariga har uppskattat att de i regel kan använda 5–10 procent av arbetstiden för att sköta uppdraget som dataskyddsansvarig.

För att den dataskyddsansvariga ska kunna sköta sitt uppdrag bra och upprätthålla och utveckla nivån på organisationens dataskyddsarbete rekommenderas att den arbetstid som beräknats för uppdraget samt resurserna utökas. Det är möjligt att sköta uppdraget som dataskyddsansvarig och dataskyddsarbetet förnuftigt och organiserat, men det förutsätter att ledningen engagerar sig.

FPA Kanta-tjänster, dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd THL utarbetade dataskyddsenkäten för kunder som anslutit sig till Recepttjänsten. Enkäten genomfördes under januari-februari 2018. De som anslutit sig som kunder hos Recepttjänsten ska följa och övervaka behandlingen av uppgifter och personuppgifter som förts in i Receptcentret inom sina egna organisationer.

Enkätresultaten har publicerats på Kanta-tjänsternas webbplats.

Tillbaka till toppen