Anvisningar om tillämpningen av dataskyddsförordningen och inrättandet av Europeiska dataskyddsstyrelsen huvudteman på EU:s dataskyddsmyndigheters möte

TSV
5.2.2018 13.11
Nyhet

EU:s dataskyddsmyndigheter sammanträder i Bryssel på WP29-arbetsgruppens möte den 6–7 februari. På mötet behandlas anvisningar om tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning och inrättandet av Europeiska dataskyddsstyrelsen. Den kommande dataskyddsstyrelsen som består av EU:s dataskyddsmyndigheter ersätter den nuvarande WP29-arbetsgruppen.

Avsikten är att på mötet godkänna de uppdaterade anvisningarna om anmälan om dataskyddskränkningar av personuppgifter, automatiserat beslutsfattande och profilering samt överföring av personuppgifter till tredje land eller internationella organisationer. Dessutom är avsikten att mötet ska godkänna den nya anvisningen om ackreditering.

På dataskyddsmyndigheternas möte bereds också verksamhetsplanen för 2018. Europeiska dataskyddsstyrelsen inleder sin verksamhet den 25 maj, då man börjar tillämpa dataskyddsförordningen. På mötet förrättas val av dataskyddsstyrelsens kommande ordförande. WP29-arbetsgruppens följande och sista möte hålls den 24 maj.

På WP29-arbetgruppens möte deltar från Finland dataombudsman Reijo Aarnio och överinspektör Anna Hänninen från dataombudsmannens byrå.

EU:s dataskyddsreform

Dataskyddsarbetsgruppen WP29:s webbplats (På engelska)

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi