Hyppää sisältöön

Tietosuojalautakunta määräsi pikavippifirman muuttamaan toimintatapaansa

TSV
Julkaisuajankohta 17.8.2017 12.25 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.35
Uutinen

Tietosuojalautakunnan mukaan pikaluottoyrityksen tapa arvioida luotonhakijoiden luottokelpoisuutta ei ollut henkilötietolain mukainen. Tietosuojalautakunta velvoittaa pikaluottoyritystä muuttamaan arvioimisprosessiaan noudattamaan henkilötietolain vaatimuksia henkilötietojen huolellisesta käsittelystä ja käsiteltävien tietojen tarpeellisuudesta.

Pienlainoja myöntävä yritys oli edellyttänyt luotonhakijoilta ulkopuolisen palveluntarjoajan päästämistä luotonhakijan pankkitilille kopioimaan ja tallentamaan tiedot luotonhakijan tilitapahtumista edeltävien 3‒6 kuukauden ajalta. Pikaluottoyrityksen yhteistyökumppanina toiminut ruotsalainen palveluntarjoaja oli varannut itselleen oikeuden käyttää saamiaan henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa Suomen lakia noudattamatta.

Pikaluottoyritys ei toisaalta muutoin ollut hankkinut riittävästi tietoa kuluttajan luottokelpoisuuden arvioimiseksi (kuluttajansuojalain 7 luvun 14 §). Yritys ei ollut kysynyt luotonhakijoilta muun muassa työ- tai virkasuhteeseen liittyviä tietoja. Asiassa saadusta selvityksestä kävi ilmi, ettei yhtiö ollut noudattanut henkilötietolain huolellisuusvelvoitetta. Myös asiakkaiden informoinnissa ja suostumuksen pyytämisessä oli puutteita.

Arvioimisprosessin muuttamisesta raportoitava tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojalautakunnan päätöksen mukaan pikaluottoyrityksen on ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle 29. syyskuuta mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt luottokelpoisuuden arvioimisprosessinsa muuttamiseksi. Tietosuojalautakunta antoi päätöksen 12. kesäkuuta. Päätöksestä ei ole valitettu ja se on lainvoimainen.

Tietosuojavaltuutettu oli tammikuussa 2017 pyytänyt tietosuojalautakuntaa velvoittamaan rekisterinpitäjää muuttamaan luotonhakijoiden luottokelpoisuuden arvioimisprosessia henkilötietolain vaatimusten mukaiseksi (henkilötietolain 5, 6 ja 9 §). Tietosuojavaltuutetun toimisto oli jo aiemmin ohjannut yhtiötä todeten, ettei yhtiön henkilötietojen käsittely ollut kaikilta osin asiallisesti perusteltua.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Johanna Järvinen, puh. 02956 66794

Sivun alkuun