Hoppa till innehåll

Datasekretessnämnden beordrade snabblåneföretag att ändra på förfaringssätt

TSV
Utgivningsdatum 17.8.2017 12.25
Nyhet

Datasekretessnämnden anser att ett snabblåneföretags sätt att bedöma kreditvärdigheten hos de som ansöker om kredit inte överensstämde med personuppgiftslagen. Datasekretessnämnden förpliktar snabblåneföretaget att ändra på sin bedömningsprocess så att de uppfyller kraven i personuppgiftslagen om aktsam hantering av personuppgifter och att de uppgifter som behandlas är behövliga.

Företaget som beviljade smålån hade av kreditsökande krävt att en utomstående tjänsteleverantör ska få tillträde till kreditsökandens bankkonto för att kopiera och spara uppgifter om kreditsökandens kontotransaktioner från föregående 3‒6 månader. Snabblåneföretagets samarbetspartner var en svensk tjänsteleverantör som hade reserverat sig rättigheten att utnyttja de personuppgifter den fått för egna syften utan att följa finsk lag.

Snabblåneföretaget hade inte heller i övrigt inhämtat tillräckliga uppgifter för att bedöma konsumentens kreditvärdighet (7 kap. 14 § i konsumentskyddslagen). Företaget hade inte av kreditsökande frågat om uppgifter i anslutning till bland annat arbets- eller tjänsteförhållande. Utifrån den redogörelse som mottagits i ärendet framgick att bolaget inte hade följt aktsamhetsplikten i personuppgiftslagen. Även vid informering av kunder och vid begäran om samtycke fanns brister.

Ändringar i bedömningsprocessen ska rapporteras till dataombudsmannen

Enligt datasekretessnämndens beslut ska snabblåneföretaget senast den 29 september meddela dataombudsmannen, vilka åtgärder företaget har vidtagit för att ändra på processen för bedömning av kreditvärdigheten. Datasekretessnämnden gav sitt beslut den 12 juni. Beslutet har inte överklagats och det har vunnit laga kraft.

Dataombudsmannen hade i januari 2017 begärt datasekretessnämnden att förplikta registerföraren att ändra på processen för bedömning av kreditsökandes kreditvärdighet så att den motsvarar kraven i personuppgiftslagen (5, 6 och 9 § i personuppgiftslagen). Dataombudsmannens byrå hade redan tidigare instruerat bolaget genom att konstatera att bolagets hantering av personuppgifter inte till alla delar är sakligt motiverat.

Ytterligare information:

överinspektör Johanna Järvinen, tfn 02956 66794

Tillbaka till toppen