Hyppää sisältöön

Tietosuojauudistukseen valmistautuminen jatkuu – uutta ohjeistusta tulossa

TSV
Julkaisuajankohta 3.4.2017 10.57 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.35
Uutinen

Suomen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio tapaa EU:n tietosuojavaltuutettuja WP29-tietosuojatyöryhmän kokouksessa Brysselissä 4.‒5. huhtikuuta. Kokouksessa hyväksytään päivitetyt ohjeet tietosuojavastaavasta, tietojen siirrettävyydestä ja valvontaviranomaisesta sekä uusi vaikutusten arviointia koskeva ohjeistus.

Ohjeet julkaistaan hyväksymisen jälkeen sekä WP29-tietosuojatyöryhmän että tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla. Tapaamisessa keskustellaan myös sertifioinnista, josta on valmisteilla oma ohjeensa. Kokouksessa hyväksytään työryhmän kannanotot sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta sekä EU:n toimielimiä koskevasta tietosuoja-asetuksesta.

Aarnio osallistuu Brysselissä myös tietosuoja-asetusta koskeviin työpajoihin 5.‒6. huhtikuuta. WP29-tietosuojatyöryhmän järjestämiin työpajoihin on kutsuttu eri sidosryhmiä, esimerkiksi yrityksiä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Työpajoissa käsitellään rekisteröidyn suostumukseen, profilointiin ja tietoturvaloukkauksien ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä kysymyksiä. WP29 valmistelee ohjeita rekisterinpitäjille näistä aiheista vielä tämän vuoden aikana. Työpajojen tarkoituksena on kuulla eri sidosryhmien huomioita ja näkökantoja jo valmisteluvaiheessa.

Euroopan komissio on kutsunut EU:n tietosuojavaltuutetut omaan työpajaansa kuulemaan komission toimenpiteistä ennen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista toukokuussa 2018. Tilaisuudessa keskustellaan myös komission kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevasta strategiasta. Työpaja järjestetään Brysselissä 6. huhtikuuta.

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Sivun alkuun