Hoppa till innehåll

Förberedelserna inför uppgiftsskyddsreformen fortsätter – nya anvisningar på väg

TSV
Utgivningsdatum 3.4.2017 10.57
Nyhet

Finlands dataombudsman Reijo Aarnio träffar EU:s dataombudsmän vid ett möte som dataskyddsarbetsgruppen W29 håller den 4‒5 april. På mötet godkänns uppdaterade anvisningar om dataskyddsansvariga, dataportabilitet och tillsynsmyndigheter samt en ny anvisning om effektbedömning.

Efter godkännande publiceras anvisningarna både på WP29-arbetsgruppens och på dataombudsmannens byrås webbplats. Under mötet diskuteras även certifiering, för vilket anvisningar också är under arbete. På mötet godkänns arbetsgruppens ställningstaganden om förordningen om integritet och elektronisk kommunikation och förordningen om dataskyddsbestämmelser för EU:s institutioner.

I Bryssel deltar Aarnio även i verkstäder om dataskyddsförordningen den 5–6 april. Olika intressegrupper, bland annat företag och företrädare för medborgarsamhället, har inbjudits till WP29-arbetsgruppens verkstäder. I verkstäderna behandlas frågor i anslutning till registrerades samtycke, profilering och skyldighet att anmäla dataskyddsskränkningar. WP29 kommer att bereda anvisningar för registerförare i dessa frågor ännu i år. Syftet med verkstäderna är att höra olika intressegruppers kommentarer och synpunkter redan i föreberedelseskedet.

Europeiska kommissionen har bjudit in EU:s dataombudsmän till en egen verkstad för att höra kommissionens åtgärder innan EU:s allmänna dataskyddsförordning börjar tillämpas i maj 2018. Vid tillställningen diskuteras även kommissionens strategi om internationell uppgiftsöverföring. Verkstaden anordnas i Bryssel den 6 april.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen