Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutettu määräsi Svea Ekonomin korjaamaan käytäntöjään henkilötietojen käsittelyssä

Julkaisuajankohta 1.4.2019 9.15
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimistossa on ollut käsiteltävänä kaksi Svea Ekonomi -luottolaitosyhtiötä koskevaa asiaa. Niiden perusteella tietosuojavaltuutettu on määrännyt yrityksen korjaamaan toimintaansa luottokelpoisuuden arviointiin liittyvän henkilötietojen käsittelyn, tietojen tarkastusoikeuden sekä informoinnin osalta.

Svea Ekonomia koskevista asioista toinen on tullut tietosuojavaltuutetun toimistoon yksittäisen rekisteröidyn kanteluna. Siinä kyse oli luottokelpoisuuden arvioinnissa käytettävistä henkilötiedoista sekä rekisteröidyn oikeudesta saada pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin. Yrityksen informointikäytäntöjä koskevan asian tietosuojavaltuutetun toimisto on ottanut käsiteltäväkseen oma-aloitteisesti.

Päätöksessään tietosuojavaltuutettu totesi, että kategorisen yläikärajan käyttäminen luottokelpoisuuden arvioinnissa ei ole hyväksyttävää luottotietolain mukaisen luottotiedon määritelmän perusteella. Pelkkä luotonhakijan ikä ei kuvaa henkilön maksukykyä, maksuhalukkuutta tai kykyä suoriutua sitoumuksistaan. Luotonhakijan taloudellista asemaa ei yrityksen toimittaman selvityksen perusteella ollut huomioitu lainkaan luottohakemuksen automaattisessa käsittelyssä.

Tietosuojavaltuutettu totesi myös, että yrityksen verkkoympäristössä tapahtuva luottopäätöspalvelu on tietosuoja-asetuksen 22 artiklan mukaista automaattista päätöksentekoa, jossa päätös on välttämätön yrityksen ja luotonhakijan välisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi.

Päätöksessään tietosuojavaltuutettu määräsi Svea Ekonomin muuttamaan luottokelpoisuuden arviointiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Yrityksen on myös toimitettava asiasta kannelleelle yksityishenkilölle tiedot automaattiseen päätöksentekoon liittyvästä logiikasta, sen merkityksestä luottopäätöksen tekemisessä sekä sen seurauksista luotonhakijalle.

Svea Ekonomin luottokelpoisuuden arviointimenettely on ollut käsiteltävänä myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa, joka on 21.3.2018 antamallaan päätöksellä 216/2017 kieltänyt yritystä uusimasta yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain vastaista menettelyä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on tutkinut myös Svea Ekonomin informointikäytäntöjä, jotka liittyvät luottokelpoisuuden arvioinnissa käytettävään automaattiseen päätöksentekojärjestelmään. Tietosuojavaltuutettu totesi, että nykyisessä informoinnissa ei eritellä tietojen käsittelyn logiikkaa riittävässä määrin niin, että luotonhakija voisi ymmärtää päätöksen perusteet, ja määräsi nämä informointikäytännöt muutettavaksi.

Tietosuojavaltuutetun päätösten mukaan Svea Ekonomin tulee ilmoittaa 30.4.2019 mennessä, miten se on muuttanut henkilötietojen käsittelyään. Tietosuojavaltuutetun toimiston tietojen mukaan Svea Ekonomi ei ole hakenut muutosta päätökseen, joten päätös on lainvoimainen.

Lisätietoja:
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Sivun alkuun