Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutettu: tietosuojasääntely ei lähtökohtaisesti estä ajoneuvon huoltohistoriatietojen antamista uudelle omistajalle – ei myöskään velvoita antamaan tietoja

Julkaisuajankohta 9.6.2022 9.37
Tiedote

Tietosuojavaltuutettu on arvioinut, voiko uusi omistaja saada käytetyn ajoneuvon huolto- ja korjaushistoriatiedot huoltoliikkeeltä yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyn tarkastusoikeuden nojalla. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että huoltohistoriatiedot eivät ole auton uuden omistajan henkilötietoja, minkä vuoksi uudella omistajalla ei ole oikeutta saada tietoja nimenomaan tarkastusoikeuden perusteella.

Käytetyn auton ostanut henkilö ilmoitti tietosuojavaltuutetun toimistolle pyytäneensä Oy BMW Suomi Ab:lta tiedot huolto- ja korjaushistoriasta koko ajoneuvon elinkaaren ajalta. Uusi omistaja pyysi yhtiöltä tietoja, sillä hänen mukaansa autolle oli tehty toimenpiteitä valtuutetussa BMW-huoltoliikkeessä. Oy BMW Suomi Ab ei kuitenkaan toimittanut tietoja.

Uudella omistajalla ei ollut oikeutta saada auton huoltohistoriatietoja rekisteröidyn tarkastusoikeuden nojalla

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että ajoneuvon huoltohistoriatiedot ovat lähtökohtaisesti yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja henkilötietoja, jotka koskevat ajoneuvon omistajaa omistusaikana. Huoltohistoriatiedot voivat suoraan tai välillisesti kuvata ajoneuvon omistajaa tai tämän toimintaa. Tästä huolimatta osa huoltohistoriatiedoista voi olla muita kuin henkilötietoja. Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan eivät kuulu tilanteet, joissa on kysymys muita kuin henkilötietoja koskevista pyynnöistä. 

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus saada tutustua itseään koskeviin henkilötietoihin. Koska huoltohistoria- ja korjaustiedot eivät ole käytettynä ostetun ajoneuvon uuden omistajan henkilötietoja, ei uudella omistajalla ole tietosuoja-asetuksen mukaista oikeutta saada tutustua niihin.

Tietojen antaminen voi olla mahdollista muulla perusteella

Tietosuojavaltuutettu korostaa, että päätöksessä ei arvioitu, voisiko Oy BMW Suomi Ab antaa kyseiset tiedot jollakin muulla kuin tarkastusoikeuden perusteella. Tietosuojavaltuutettu ottaa kantaa ainoastaan siihen, ovatko ajoneuvon huoltohistoria- ja korjaustiedot sellaisia henkilötietoja, jotka käytetyn ajoneuvon uudella omistajalla on oikeus saada nimenomaan tarkastusoikeuden nojalla.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että tietosuojasääntely ei lähtökohtaisesti estä ajoneuvon huoltohistoria- ja korjaustietojen luovuttamista käytetyn ajoneuvon ostaneelle henkilölle. Tämä saattaisi olla mahdollista esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeutetun edun puitteissa.

"Vaikka huoltoliikkeellä ei ole tietosuoja-asetuksesta johtuvaa velvollisuutta antaa tietoja ajoneuvon huoltohistoriasta, se ei lähtökohtaisesti myöskään muodosta estettä tietojen luovuttamiselle. On tärkeää, ettei tietosuoja-asetusta ylitulkita niin, että ostaja ei saa autoon liittyviä tärkeitä tietoja", tietosuojavaltuutettu Anu Talus toteaa.

Tietosuojavaltuutetun päätös Finlexissä

Lisätietoja:

​​​​​​​Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Sivun alkuun