Hoppa till innehåll

Dataombudsmannen: utgångspunkten är att dataskyddsbestämmelserna inte förhindrar att uppgifterna om ett fordons servicehistoria lämnas till fordonets nya ägare – och inte heller förpliktar att lämna ut uppgifterna

Utgivningsdatum 9.6.2022 9.37 | Publicerad på svenska 20.6.2022 kl. 16.18
Pressmeddelande

Dataskyddsombudsmannen har bedömt huruvida en ny ägare med stöd av den granskningsrätt som föreskrivs om i dataskyddsförordningen kan erhålla uppgifterna om ett begagnat fordons service- och reparationshistoria från en bilverkstad. Dataombudsmannen anser att uppgifterna om ett fordons servicehistoria inte utgör fordonets nya ägares personuppgifter, varmed den nya ägaren inte har rätt till uppgifterna uttryckligen på basis av granskningsrätten.

En person som köpt en begagnad bil meddelade dataskyddsombudsmannens byrå att hen begärt uppgifter om fordonets hela service- och reparationshistoria av Oy BMW Suomi Ab. Den nya ägaren begärde uppgifterna av bolaget eftersom hen ansåg att den auktoriserade BMW-verkstaden hade utfört service- och reparationsåtgärder på fordonet. Oy BMW Suomi Ab hade dock inte lämnat ut uppgifterna.

Den nya ägaren hade inte rätt till uppgifterna om fordonets servicehistoria med stöd av den registrerades granskningsrätt

Dataombudsmannen anser att uppgifterna om ett fordons servicehistoria i princip utgör personuppgifter som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och avser fordonets ägare under den tid denne äger fordonet. Uppgifterna om fordonets servicehistoria kan direkt eller indirekt beskriva fordonets ägare eller dennes verksamhet. En del av uppgifterna om servicehistorian kan ändå vara uppgifter som inte är personuppgifter. Dataskyddsombudsmannens behörighet omfattar inte situationer som handlar om att man begär ut uppgifter som inte är personuppgifter. 

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har en person rätt att granska sina egna personuppgifter. Eftersom uppgifterna om ett fordons service- och reparationshistoria inte utgör den nya ägarens personuppgifter, har den nya ägaren inte på basis av den allmänna dataskyddsförordningen rätt att granska dem.

Utlämnande av uppgifter kan vara möjligt på andra grunder

Dataskyddsombudsmannen betonar att man i avgörandet inte har tagit ställning till huruvida Oy BMW Suomi Ab skulle kunna lämna ut dessa uppgifter på andra grunder än granskningsrätten. Dataskyddsombudsmannen tog endast ställning till huruvida uppgifterna om ett fordons service- och reparationshistoria utgör sådana personuppgifter som en ny ägare av det begagnade fordonet har rätt till uttryckligen med stöd av granskningsrätten.

Dataskyddsombudsmannen anser att man kan utgå ifrån att dataskyddsbestämmelserna inte förhindrar att uppgifterna om ett fordons servicehistoria lämnas till ett begagnat fordons nya ägare. Det skulle kunna vara möjligt till exempel inom ramen för ett berättigat intresse i enlighet md den allmänna dataskyddsförordningen.

"Trots att bilverkstaden inte enligt dataskyddsförordningen har någon skyldighet att lämna ut uppgifter om ett fordons servicehistoria, utgör dataskyddsförordningen i princip inte något hinder heller för utlämnandet av uppgifterna. Det är viktigt att inte övertolka dataskyddsförordningen så att köparen inte kan erhålla viktiga uppgifter om fordonet", konstaterar dataombudsmannen Anu Talus.

Dataombudsmannens beslut i Finlex på finska

Mer information:

​​​​​​​Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Tillbaka till toppen