Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutettu: yksityisellä elinkeinonharjoittajalla oli oikeus tutustua tietoihinsa puhelutallenteen osalta ja tallenne voitiin antaa kirjallisena

Julkaisuajankohta 4.11.2021 11.01
Tiedote

Tietosuojavaltuutettu on arvioinut, onko rekisterinpitäjä toiminut tietosuojalainsäädännön mukaisesti antaessaan rekisteröidylle häntä koskevan puhelutallenteen tiedot kirjallisessa muodossa. Tietosuojavaltuutettu katsoi päätöksessään, että tietojen antaminen kirjallisina oli tietosuoja-asetuksen mukaista. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla oli oikeus saada tutustua puhelutallenteeseen tietosuoja-asetuksen mukaisen tarkastusoikeuden perusteella, sillä taltioitu ääni on luonnollista henkilöä koskeva henkilötieto.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja oli pyytänyt saada kuunneltavaksi tallenteen rekisterinpitäjän kanssa käymästään puhelusta. Rekisterinpitäjä oli ilmoittanut toimittavansa pyydetyn puhelutallenteen vain kirjallisessa muodossa. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että rekisterinpitäjä on toiminut tietosuoja-asetuksen mukaisesti toimittaessaan tiedot kirjallisina.

Tietosuojavaltuutettu on jo aiemmassa ratkaisukäytännössään katsonut puhelutallenteen sisältävän henkilötietoja. Rekisterinpitäjällä ei ole aina velvollisuutta toimittaa tietoja alkuperäisessä muodossa, jos tiedot voidaan asianmukaisesti antaa myös muulla tavalla. Rekisterinpitäjän velvollisuus on arvioida, mikä muoto on kussakin tapauksessa asianmukainen.

Nyt käsiteltävänä olleessa asiassa ei käynyt ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella puhelutiedot olisi pitänyt toimittaa äänitallenteena. Oikeus saada tutustua tietoon ääntä koskevan tiedon osalta voitiin toteuttaa kirjoittamalla auki puhelutallenteen sisältö. Tietosuojavaltuutettu kuitenkin korostaa, että aukikirjoitetun litteroinnin on vastattava tallenteen sisältöä.

Tietosuojavaltuutettu muistuttaa myös, että rekisterinpitäjä voi lisäksi halutessaan tarjota rekisteröidylle tallenteen kuuntelumahdollisuuden esimerkiksi toimipisteessään. Kuuntelumahdollisuus ei kuitenkaan saa olla ainoa tapa, jossa oikeus tutustua tietoihin toteutetaan.

Tietosuojavaltuutetun päätös Finlexissä

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Sivun alkuun