Hoppa till innehåll

Dataombudsmannen: en enskild näringsidkare hade rätt att ta del av sina uppgifter i fråga om en samtalsupptagning och upptagningen kunde ges i skriftlig form

Utgivningsdatum 4.11.2021 11.01 | Publicerad på svenska 10.11.2021 kl. 9.57
Pressmeddelande

Dataombudsmannen har bedömt om en personuppgiftsansvarig handlat i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen när en registrerad gavs uppgifterna om en samtalsupptagning som gällde den registrerade i skriftlig form. Dataombudsmannen ansåg i sitt beslut att utlämnandet av uppgifterna i skriftlig form stämde överens med dataskyddsförordningen. En enskild näringsidkare hade rätt att få ta del av samtalsupptagningen med stöd av rätten till tillgång enligt dataskyddsförordningen, eftersom en inspelad röst är en personuppgift om en fysisk person.

En privat näringsidkare hade begärt att få lyssna på en upptagning av ett samtal som näringsidkaren fört med den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige hade meddelat att den begärda samtalsupptagningen lämnas endast i skriftlig form. Dataombudsmannen ansåg att den personuppgiftsansvarige handlade i enlighet med dataskyddsförordningen när uppgifterna tillhandahölls skriftligen.

Dataombudsmannen har redan i sin tidigare avgörandepraxis ansett att en samtalsupptagning innehåller personuppgifter. En personuppgiftsansvarig är inte alltid skyldig att lämna uppgifterna i ursprunglig form, om uppgifterna kan lämnas på något annat lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att bedöma vilken form som i varje enskilt fall är lämpligt.

I det aktuella fallet framgick inga sådana omständigheter som gjorde att samtalsuppgifterna borde ha tillhandahållits som en ljudupptagning. Rätten att få ta del av uppgifter i fråga om uppgifter som gäller röst kunde tillgodoses genom att skriva ut innehållet i samtalsupptagningen. Dataombudsmannen poängterar dock att den utskrivna littereringen ska motsvara upptagningens innehåll.

Dataombudsmannen påminner också att en personuppgiftsansvarig, om så önskas, kan erbjuda den registrerade möjlighet att lyssna på en upptagning till exempel på sitt verksamhetsställe. Möjligheten till lyssning får dock inte vara det enda sättet på vilket rätten att ta del av uppgifterna tillgodoses.

Dataombudsmannens beslut i Finlex på finska

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Tillbaka till toppen