Hyppää sisältöön

Anu Talus blir dataombudsman

Utgivningsdatum 27.8.2020 13.52 | Publicerad på svenska 31.8.2020 kl. 16.26
Pressmeddelande
Anu Talus

Statsrådet har idag utnämnt juris doktor Anu Talus till dataombudsman från och med 1.11.2020, då nuvarande dataombudsman Reijo Aarnio går i pension. Dataombudsmannens ämbetsperiod är fem år. Talus har verkat som biträdande dataombudsman på dataombudsmannens byrå sedan augusti 2019.

I sin nuvarande uppgift som biträdande dataombudsman avgör Talus i huvudsak frågor som gäller behandling av personuppgifter inom den privata sektorn och gränsöverskridande behandling av personuppgifter. Talus har tidigare arbetat bland annat som lagstiftningsråd och EU-specialsakkunnig vid justitieministeriet.

Dataombudsmannen övervakar att dataskyddslagstiftningen samt andra lagar som gäller behandling av personuppgifter följs och leder dataombudsmannens byrå. Till dataombudsmannens uppgifter hör bland annat att öka medvetenheten om de skyldigheter och rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter samt att ge utlåtanden om lagreformer och administrativa reformer. Dataombudsmannen samarbetar med andra staters dataskyddsmyndigheter och representerar Finland i Europeiska dataskyddsstyrelsen.

”Människors liv utspelar sig allt mer i den digitala världen, och samhället digitaliseras i allt snabbare takt. Dataskydd är en central del av världen i förändring. Jag tror att internationellt samarbete kommer att bli en allt viktigare del av dataombudsmännens arbete i framtiden”, konstaterar Talus.

Tjänsten som dataombudsman söktes av tio personer.

Mer information:

biträdande dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Justitieministeriets meddelande (27.8.2020)

Statsrådets beslut (på finska)

Bild för användning av medierna

Sivun alkuun