För media

Intervjuförfrågningar

Dataombudsmannens byråns allmänna linjedragningar, ärenden gällande den privata sektorn samt gränsöverskridande ärenden

Dataombudsman Anu Talus
anu.talus(at)om.fi
tfn 029 566 6766

Ärenden gällande den offentliga sektorn

Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa
helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi
puh. 029 56 66787

Ärenden gällande säkerhets- och justitieförvaltning

Biträdande dataombudsman Jari Råman
jari.raman(at)om.fi
tfn 029 566 6757

Du kan också vara i kontakt med dataombudsmannens sekreterare Erna Laiho.
erna.laiho(at)om.fi
tfn. 029 566 6748

Bild för användning av medierna

Bilder får fritt användas i nyheter och informationsförmedling om dataombudsmän och deras arbete. Det är inte tillåtet att använda bilder på olämpligt sätt eller att utnyttja dem för marknadsföring, reklam eller andra kommersiella syften.

Dataombudsmannens byrå har publiceringsrätt vad gäller bilderna.

Av varje bild finns det en version för webbpublicering och en tryckversion. Välj den version som du önskar via länkarna vid bilderna.

Om du har frågor eller problem med att ladda bilderna, kontakta: viestinta.tietosuoja(at)om.fi

Dataombudsman Anu Talus

Bild 1 / nät / print

Bild 2 / nät / print

Bild 3 / nät / print


Biträdande dataombudsman Jari Råman

Bild 1 / nät / print

Bild 2 / nät / print

Bild 3 / nät / print