För media

Intervjuförfrågningar

Dataombudsman Reijo Aarnio
reijo.aarnio(at)om.fi
tfn 029 566 6730

Biträdande dataombudsman Jari Råman
jari.raman(at)om.fi
tfn 029 566 6757

Biträdande dataombudsman Anu Talus
anu.talus(at)om.fi
tfn 029 566 6766

Du kan också vara i kontakt med dataombudsmannens sekreterare Erna Laiho.
erna.laiho(at)om.fi
tfn. 029 566 6748

Bild för användning av medierna

Bilder av dataombudsman Reijo Aarnio får fritt användas i nyheter och informationsförmedling om dataombudsmannen och hans arbete. Det är inte tillåtet att använda bilder på olämpligt sätt eller att utnyttja dem för marknadsföring, reklam eller andra kommersiella syften.

Dataombudsmannens byrå har publiceringsrätt vad gäller bilderna.

Av varje bild finns det en version för webbpublicering och en tryckversion. Välj den version som du önskar via länkarna vid bilderna.

Om du har frågor eller problem med att ladda bilderna, kontakta: viestinta.tietosuoja(at)om.fi

Bild 1 / nät / print

Bild 2 / nät / print

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

Bild 3 nät / print

 Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio