Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetun lausunto: poliisitoimen henkilötietojen käsittelyä koskeva lakiehdotus vaatii uudelleenarviointia

TSV
Julkaisuajankohta 11.1.2018 15.50 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.35
Uutinen

Sisäministeriö julkaisi 21. joulukuuta 2017 ehdotuksen laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. Tietosuojavaltuutetun mielestä ehdotus vaatii jatkovalmistelua, koska ehdotetut säännökset ovat osin liian tulkinnanvaraisia ja väljiä sekä poliisin toimivallan kannalta ongelmallisia. Esitys mahdollistaisi esimerkiksi henkilötietojen rekisteröinnin enintään kuudeksi kuukaudeksi ilman henkilötietojen käyttötarkoituksen, sisällön tai rekisteröimisen edellytysten arvioimista.

Laki täydentäisi rikosasioiden tietosuojadirektiivin yleistä täytäntöönpanolainsäädäntöä ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta siltä osin kuin tarvittavat täytäntöönpanosäännökset eivät sisälly mainittuihin säädöksiin. Tietosuojadirektiivi on pantava kansallisesti täytäntöön 6. toukokuuta 2018 mennessä. Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen.

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (pdf)
Poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus sisäministeriön verkkosivuilla

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Sivun alkuun